Столична община се отказва да продължи проекта за спорния завод за RDF по Програма "Околна среда". Край ли е на сагата или ново начало?

Администрацията има амбицията да търси финансиране от Модернизационния фонд или REPowerEU.

Климат / България , Климат / Екология
Рая Лечева
1756
article picture alt description

Източник: 3еnews/Рая Лечева

Спорният завод за отпадъци на София, който да оползотворява RDF горивото след преработката на отпадъците като краен продукт няма да се финансира по оперативна програма „Околна среда“. Това съобщиха на пресконференция днес министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова и кметът на Столична община Йорданка Фандъкова. Столична община беше наясно oт рисковете за изпълнение, които крие забавянето на проекта, но забавяше решението да се откаже окончателно от проекта. Невъзможно е проектът да се изпълни и разплати по старата програма, защото срокът за допустимост на разходите е до 31 декември 2023 година. Това се случва и по-малко от месец след като Върховният административен съд окончателно отмени резултатите от търга за мегапроекта на София от 292 млн. лева.

Но край или ново начало търси администрацията за реализиране на спорния проект от екологична гледна точка, който Столична община определя като стратегически важен за решаване на проблемите с отпадъците на София.Общината ще търси алтернативи за реализирането на проекта, който е напълно готов и изключително важен за общината, защото осигурява възможност за диверсификация на горивото на Топлофикация София, която в момента използва газ, уточни заместник-кметът Десислава Билева.

Още по темата

Ще се търсят варианти за финансиране на проекта от Модернизационния фонд или от фондовете по REPowerEU и Националния план за възстановяване и устойчивост като част от него като дори може да се осигури 100% финансиране за разлика от програма „Околна среда“, която осигуряваше 53%, а останалите са заем от ЕИБ, допълни Билева пред журналисти. Според нея проектът има и сериозна степен на одобрение от Европейската комисия и решението в никакъв случай не е свързано с факта, че Комисията не иска да го финансира, коментира тя.

Със сигурност е необходимо временно решение и това е оползотворяването на отпадъците от циментовите заводи като трябва 180 000 тона RDF гориво да се продаде. Девня цимент вече купува 80 000 тона, а на 6 март 100 000 тона ще бъдат продадени на Холсим. Но това трябва да е временното решение, защото те са икономически играчи днес искат 10, утре 100, в момента купуват RDF горивото за 160 лева на тон, коментира Билева. Кметът Йорданка Фандъкова сподели, че ще работят по проектиране на специална жп линия, за да може по най-екологичен начин горивото да бъде транспортирано до циментовите заводи.

Най-важната задача на София остава да подобри механизма за разделно събиране на отпадъци като увеличи мобилните пунктове за събиране на отпадъци и разшири обхвата на т.н зелени острови (индивидуални контейнери за един или няколко жилищни блока). Но сами виждаме, че отпадъците в София се увеличават и все по-неконтролирано са извън регламентираните контейнери.

Програма „Околна среда“ беше отделила 177 млн. лева, ние сме дали 40% аванс и тези 70 млн. лева авансово плащане са налични по сметката на Столична община от 2018 година, съобщи на събитието министърът на екологията Росица Карамфилова. Екоминистърът подчерта, че ще работят част от тези средства да бъдат за София. Но става дума за правилно планиране и подходи за разрешаване на този сериозен проблем. Управляващият орган на програмата повече от четири години се опитва да е партньори за изпълнение на проекта, но по зависещи или независещи причини от община, проектът не се реализира макар да е във висока степен на готовност. Оттук нататък Министерството на околната среда ще е изправено пред сериозно предизвикателство, каза министърът на околната среда и водите. 

През 2021 г. рискът за изпълнение се покачва и започват превантивни действия да не се допусне загуба на средства, подчерта екоминистърът.През 2022 г. е направен сериозен риск анализ с определяне на възможните хипотези дори при сключен договор между изпълнител и Столична община. Средствата по оперативната програма са наддоговорени, за да се намали риска от загуба на средства. 

Карамфилова посочи, че 30 млн. лева ще бъдат пренасочени за индексиране на договори поради високата инфлация. Посочи за пример ВиК инфраструктурните проекти, които също са с висока степен на риск поради забавяне на изпълнителите поради завишени цени на материалите

Ще продължат да се водят преговори Столична община да задържи авансовото плащане от 70 млн. лева и да го използва за допълнителни проекти, обсъждано е например да се проучи възможността да се подсили капацитета на Столичен инспекторат.

Задачата е трудна, призна министърът. Още утре Управляващият орган на оперативната програма ще започне преговори с ЕК да измени ОП „Околна среда“, което ще бъде изключително труден процес. Преговорите са не само средствата по проекта от програмата да се използват и за други дейности и проекти, но и да не бъде наложена т.н плоска финансова корекция, която може да бъде милиони. Екипът на програмата ще води преговори с Европейската комисия, за да няма финансова корекция поради неизпълнението на проекта, който представлява 1/3 от ресурса за сектор отпадъци по програмата.  Министърът обаче не коментира какъв ще бъде евентуалния размер на финансовата корекция.

Съдът вече се произнесе, че избраният изпълнител не е трябвало да бъде допускан до следващ етап на процедурата. Освен това екологичните рискове също не са малко за завод с голям капацитет, който за да работи, ще се налага да внася отпадъци. Според официални данни от Столична община, предвидената за София инсталация ще отделя 20% повече фини прахови частици, 14% повече серен диоксид и 10% повече азотни окиси от съществуващия в момента ТЕЦ, на чиято територия се планира заводът за изгаряне. Може би днес щеше да има по-лесно решение на въпроса ако се работеше паралелно за повишаване нивото на разделно събиране и повторната употреба на отпадъците, което все още не е на необходимото ниво, за да сведе до минимум използването на депата или търсенето на алтернативни начини за оползотворяване на образувания RDF.

Новата оперативна програма „Околна среда“ предвижда повече средства за управление на отпадъците и за подобряване качеството на въздуха в общините, за които Столична община също може да кандидатства. Още през първото тримесечие екоминистерството ще даде старт на мярката за подпомагане на общини за качество на атмосферния въздух и за подмяна на отоплителните уреди.

Министър Карамфилова съобщи и една важна промяна във връзка с провеждането на процедурите и одобряването на проектите по програмата. „За да се минимизират рисковете от обжалвания, вече има изисквания проектите, да са преминали по всички процедури за обсъждания и по Закона за обществени поръчки, за може бенефициент да влиза в Оперативната програма при приключени процедури“, обясни тя.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща