Икономиката нараства с 2.1% годишно през IV тримесечие на 2022 година

На тримесечна база, спрямо третото тримесечие, БВП запазва ръста си от 0.5 на сто, сочат изгладените данни на НСИ

Икономика / Финанси
3E news
616
article picture alt description

Снимка: Pixabay/НСИ

През четвъртото тримесечие на 2022 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 2.1% спрямо четвъртото тримесечие на предходната година и с 0.5% спрямо третото тримесечие на 2022 г. (нарастването е колкото и през третото), според сезонно изгладените данни по експресни оценки, отчете Националния статистически институт (НСИ).

Още по темата

Годишни изменения

През четвъртото тримесечие на 2022 г. БВП се увеличава с 2.1% спрямо четвъртото тримесечие на предходната година, а брутната добавена стойност нараства с 2.8%. Крайното потребление регистрира ръст от 4.7%, докато бруто образуването на основен капитал намалява с 3.3% през четвъртото тримесечие на 2022 г. спрямо четвъртото тримесечие на предходната година по сезонно изгладени данни. Износът на стоки и услуги се увеличава със 7.2%, а вносът на стоки и услуги нараства с 10.7%.

От графиката по-горе се вижда, че БВП забавя ръста си в края на миналата година, спрямо ръст от 3.1 на сто през третото тримесечие.

Тримесечни изменения

През четвъртото тримесечие на 2022 г. спрямо предходното тримесечие БВП по сезонно изгладени данни нараства с 0.5%. Брутната добавена стойност нараства с 0.7%.

Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през четвърто тримесечие на 2022 г. причина за регистрирания икономически ръст по сезонно изгладени данни спрямо предходното тримесечие е увеличението на крайното потребление с 1.4%.

От графиката по-горе се вижда че ръста на БВП в края на 2022 година е колкото и през третото тримесечие на миналата година.

БВП в стойностен обем, текущи цени

Според експресните оценки на НСИ за четвъртото тримесечие на 2022 г. БВП в номинално изражение достига 47 086,7 млн. лева. Реализираната добавена стойност през четвъртото тримесечие на 2022 г. е 42 694,9 млн. лева.

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление със 81,3 на сто, което в стойностно изражение възлиза на 38 272,2 млн. лева. През четвъртото тримесечие на 2022 г. бруто капиталообразуването е 10 640,4 млн. лв. и заема 22,6 на сто относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е отрицателно.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Финанси:

Предишна
Следваща