ЕК прогнозира за България: Ръст на БВП с 1.4% и инфлация от 7.8% за 2023 година

За целия ЕС-27 очакванията са БВП да нарасне с 0.8%, а инфлацията да се забави до 5.6 на сто през настоящата година

Икономика / България , Свят
Георги Вулов
549
article picture alt description

Снимка: архив 3е-news/Европейска комисия

Въпреки високата инфлация икономическата активност продължи да се разширява през 2022 г., подкрепена от стабилен растеж на износа и от увеличения на заплатите и социалните трансфери, които компенсираха нарастващите потребителски цени. Все пак растежът на частното потребление се забави през първата половина на годината, тъй като инфлацията набра скорост. Въпреки това се предполага, че потребителското търсене се е засилило през втората половина на 2022 г. поради продължаващия растеж на разполагаемия доход, съчетан с известно забавяне на динамиката на месечната инфлация. Това е записано в зимната прогноза за 2023 година на ЕК за България.

Тенденцията на спад в инвестициите в основен капитал, която започна през 2021 г., се запази и през 2022 г. Нарастващите цени на инвестиционните стоки, както в строителството, така и в оборудването, вероятно са потиснали новите инвестиции. Като цяло Европейската комисия очаква реалният брутен вътрешен продукт (БВП) да се е увеличил с 3.9% през 2022 г.

Очаква се реалният БВП да нарасне с 1.4% през 2023 г. и с 2.5% през 2024 г.

Очаква се пътят на икономиката да зависи до голяма степен от взаимодействието между нарастването на заплатите и цените. Краткосрочните показатели и данните за инфлацията предполагат, че инфлацията ще намалява само постепенно през прогнозния хоризонт, тъй като инфлацията на цените на услугите ще продължи. В условията на свит пазар на труда се очаква заплатите да продължат да растат силно и да поддържат потреблението на домакинствата. Бързото нарастване на износа през 2022 г. беше подкрепено от възможността за задоволяване на недостига на доставки на продукти от храни, метали и други материали, причинени, наред с другото, от агресивната война на Русия срещу Украйна.

Прогнозите са, че растежът на износа ще се забави значително през 2023 г., като се има предвид, че факторите за по-нататъшно увеличаване на експортния пазарен дял бяха до голяма степен изчерпани през 2022 г. През 2024 г. се очаква износът да нарасне в съответствие с външното търсене. Повишеното усвояване на средства от ЕС, по-специално на RRF, се очаква да подпомогне съвкупните инвестиции както през 2023 г., така и през 2024 г. Потенциалните забавяния в изпълнението на RRP представляват отрицателен риск за растежа на инвестициите.

Средната инфлация по ХИПЦ (по стандартите на Евростат)

достигна 13% на годишна база през 2022 г. със силен принос на инфлацията в цените на енергията и храните. Динамиката в цените на услугите се движи от транспортните и ресторантьорските услуги, които разчитат на енергия и/или храна като директни суровини. Към края на годината инфлацията се разпространи и върху други услуги в съответствие с нарастващите разходи за труд на единица продукция. Като цяло инфлацията по ХИПЦ се очаква да намалее от 13% през 2022 г. до 7,8% през 2023 г. поради по-ниските цени на енергията. През 2024 г. общата инфлация се очаква да се забави допълнително до 4%, тъй като динамиката на цените на храните отслабва. Очаква се инфлацията на цените на услугите да се запази през прогнозния хоризонт.

В сравнение с есенната прогноза

Европейската комисия повишава очакванията си ръста на БВП от 1.1% от есенната прогноза до 1.4 на сто при зимната, а за инфлацията прогнозира нарастване на потребителските цени от 7.4% до 7.8 на сто през 2023 година.

Вижте още: Есенната прогноза на ЕК за България: забавен икономически растеж и висока инфлация

Икономиките на страните от ЕС са в по-добро състояние в сравнение с прогнозираното през есента

И ЕС-27, и еврозоната в частност, са напът да избегнат техническата рецесия, която се очакваше в края на годината, се казва в анализа на Европейската комисията. Тя предвижда, че инфлацията през 2023 и 2024 г. ще бъде на малко по-ниско равнище в сравнение с предходните й прогнози.

Годишната инфлация ще се понижава от 8,4 на сто през 2022 г. на 5,6 на сто през 2023 г. и 2,5 на сто през 2024 г., прогнозира ЕК.

Икономическият растеж се оценява на 3,5 на сто през 2022 г. и на ЕС-27, и на еврозоната. Прогнозата на ЕК е, че БВП на ЕС ще се увеличи с 0.8 на сто през 2023 г. (0.9 на сто в еврозоната) и с 1.6 на сто през 2024 г. (1.5 на сто в еврозоната).

Намаляването на инфлацията в продължение на три последователни месеца потвърждава, както беше прогнозирано през есента, че тя вече е достигнала най-високото си ниво и се снижава. Нагласите за състоянието на икономиката продължават да се подобряват, което подсказва, че икономическата активност няма да намалее и през първото тримесечие на 2023 г., е заключението на Европейската комисия в по-кратката зимна икономическа прогноза.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща