Вносът продължава да изпреварва износа на България и в края на 2022 година

Външнотърговско салдо е отрицателно през цялата отминала година е на стойност 13 933.0 млн. лева, сочат данните на НСИ

Икономика / България
3E news
570
article picture alt description

Колаж: НСИ

Тенденцията от последните години вносът да изпреварва износа на България за трети страни се запазва и през 2022 година. През миналата година от България общо са изнесени стоки на стойност 94 372.8 млн. лв., което е с 37.9% повече в сравнение с 2021 година. Само през декември 2022 г. общият износ на стоки възлиза на 6 920.4 млн. лв. и нараства с 14.5% спрямо същия месец на предходната година.

В същото време общият внос за ЕС и трети страни през 2022 г. е на стойност 108 305.8 млн. лв. (по цени CIF), или с 41.1% повече спрямо 2021 година. През декември 2022 г. общият внос на стоки нараства с 13.5% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 8 356.1 млн. лева. Това показват обявените от Националния статистически данни (НСИ), обявени днес на сайта на НСИ.

Така общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно през 2022 г. и е на стойност 13 933.0 млн. лева. През декември 2022 г. общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) също е отрицателно и е на стойност 1 435.7 млн. лева.

Търговия с трети страни януари-декември

През 2022 г. износът на стоки от България за трети страни се увеличава с 35.5% в сравнение с 2021 г. и е на стойност 31 391.4 млн. лева. Основни търговски партньори на България са Турция, Украйна, Сърбия, Съединените американски щати, Китай, Република Северна Македония и Обединеното кралство, които формират 51.8% от износа за трети страни.

През декември 2022 г. износът на стоки от България за трети страни нараства с 11.2% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2 387.6 млн. лева.

През миналата година при износа на стоки от България за трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст в сравнение с 2021 г. е отбелязан в секторите „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (218.7%) и „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (195.4%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Артикули, класифицирани главно според вида на материала“ (6.8%).

При вноса на стоки от трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през 2022 г. най-голямо увеличение спрямо 2021 г. е отчетено в секторите „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (560.6%) и „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (126.0%).

Външнотърговското салдо на България с трети страни през 2022 г. е отрицателно и е в размер на 16 897.5 млн. лева. Само да декември 2022 г. външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни също е отрицателно и е на стойност 1 065.5 млн. лева.

Търговията с ЕС през януари – ноември

Тук, обаче, износът изпреварва вноса. През периода януари - ноември 2022 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 41.3% спрямо същия период на 2021 г. и е в размер на 58.4 млрд. лева. Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и Испания, които формират 66% от износа за държавите - членки на ЕС.

Само през ноември износът за ЕС нараства с 29% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 5.6 млрд. лева.

Най-голям ръст в износа в сравнение със същия период на 2021 г. е отбелязан в секторите "Минерални горива, масла и подобни продукти" (214.2%) и "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (136.8%). Спад се наблюдава в сектор "Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн" (10.2%).

В същото време вносът на стоки в България от ЕС през периода януари - ноември 2022 г. се увеличава с 31.7% спрямо същия период на 2021 г. и е на стойност 55.1 млрд. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Гърция, Италия и Нидерландия. Най-голямо увеличение спрямо същия период на предходната година е отчетено в сектор "Минерални горива, масла и подобни продукти" (86.2%).

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща