Атанас Пеканов: Нуждаем се от по-добра видимост на резултатите от европейските инвестиции в България

Икономика / България
3E news
511
article picture alt description

Източник: Министерски съвет.

Преодоляване на рисковете от загуба на средства от приключващия програмен период, ускорено стартиране на процедури по новите европейски програми и по-добра комуникация и информираност на обществото относно резултатите от европейските инвестиции в България.

Тези три приоритета пред работата на институциите постави вицепремиерът по управление на европейските средства Атанас Пеканов по време на заседание на Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство за периода 2014-2020 г. и Споразумението за партньорство за периода 2021-2027 г. Това е партньорски механизъм, основан на взаимодействието с всички заинтересовани страни в процеса на използване на европейските средства в страната.

В своето приветствие към Комитета за наблюдение, вицепремиерът Атанас Пеканов подчерта нуждата от активна и ефективна работа основно по три направления.

На първо място, преодоляване на рисковете от загуба на средства по приключващия програмен период, натрупали се по линия на редица предизвикателства от последните две години – пандемията, турбулентната макроикономическа среда, резкият скок на цените и нуждата от индексация, както и рисковете, породени от няколко ключови инфраструктурни проекта. Въпреки това, г-н Пеканов посочи, че благодарение на мобилизацията на управляващите органи и на бенефициентите, рискът от загуба на средства е преодолян в значителна степен.

На второ място, заместник министър-председателят отчете сериозните усилия за финализирането и одобряването на всички нови програми в рамките на служебния кабинет през 2022 година, благодарение на което страната ни получава достъп до общо над 16.5 млрд. евро. „Сега фокусът трябва да бъде поставен върху ускореното изпълнение на новия програмен период. Поставяме си за цел всички програми да имат обявени процедури за кандидатстване в рамките на служебния кабинет“, заяви Пеканов.

В унисон с този процес, трябва да се засили работата за информираност сред българските граждани относно това как европейските средства правят българската икономика и общество по-силни, по-устойчиви и по-подготвени за изпитанията на 21-ви век. „Ще ни трябва ясна и ефективна политика за популяризиране и по-голяма видимост на резултатите от европейските инвестиции в страната“, категоричен бе той.

На заседанието на Комитета за наблюдение взеха участие представители, както на администрацията, така и на местните и регионални власти, работодателски и синдикални организации, неправителствения сектор и академичната общност.  Дневният ред включваше преглед на физическия и финансов напредък в изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. и новите възможности, които предлагат одобрените вече програми съфинансирани от Европейските фондове при споделено управление за периода 2021-2027 г.

Участие в Комитета взе и делегация на Европейската комисия, ръководена от г-жа София Алвеш – директор на дирекция „Регионална и селищна политика“,  г-жа Агнес Монфре – началник на отдел България, Унгария, Словения, г-н Калоян Колев – ръководител на екип в дирекция „Заетост“ и други.

При откриване на заседанието г-н Пеканов приветства участниците и постави акцент върху важността на принципът на партньорство за ефективното управление на европейските фондове. Представителите на Европейската комисия поздравиха участниците в заседанието, като изразиха благодарност за ползотворното сътрудничество с българските власти и отчетеното добро ниво на постигнати резултати.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща