Пред старт е процедурата за инвестиции на бизнеса в кръгова икономика за 180 млн. лева

Мярката е пусната за обществено обсъждане до 2 март и предвижда до 50% безвъзмездна помощ

Икономика / България
3E news
559
article picture alt description

Пред старт е процедурата за инвестиции на бизнеса в кръгова икономика за 180 млн. лева, съобщиха от Министерството на иновациите и растежа, което обяви официално преди дни процедурата „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията” за обществено обсъждане. Процедурата е по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост.


Целта на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода към кръгова икономика чрез предоставянето на безвъзмездни средства на предприятията от производствения сектор за въвеждане на кръгови модели за използване на ресурсите и внедряване на неутрални по отношение на климата методи и технологии за производство и потребление на продуктите от дейността им.


Предприятията могат да кандидатстват самостоятелно или в партньорство за придобиване на нови технологии, осигуряващи въвеждането на кръгови модели за предотвратяване или намаляване образуването на отпадъци.  Могат да кандидатстват за намаляване на количеството суровини, влагани в крайните продукти, използване на алтернативни суровини, включително рециклирани и/или рециклируеми суровини, както и материали с биологичен произход. Компаниите могат да използват финансирането за ограничаване използването на опаковки от пластмаса и пластмасови продукти за еднократна употреба.
Могат да използват средствата за производство на устойчиви продукти, а също продукти за повторна или многократна употреба, продукти с увеличени възможности за модернизация и поправка – ремонт/подмяна на повредени части и/или компоненти, продукти с възможност за рециклиране или оползотворяване на отпадъците от тях след извеждането им от употреба.


Минималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране по индивидуалните предложения е 70 000 лв., а максималният размер е в зависимост от категорията на предприятието-кандидат:


• Микро предприятия: 350 000 лева
• Mалки предприятия: 550 000 лева
• Средни предприятия: 750 000 лева
• Големи предприятия: 1 000 000 лева


Максималният процент на помощта е до 50% в зависимост от избрания режим на помощ, категорията на предприятието – кандидат/партньор и мястото на изпълнение на инвестицията.


По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на предложенията чрез Информационната система за Механизма за възстановяване и устойчивост (ИСУН 2020, раздел „Национален план за възстановяване и устойчивост“).


Предложения и коментари могат да се подават в срок до 02.03.2023 г. (включително) единствено в Информационната система за Механизма ИСУН 2020, раздел „Процедури за БФП“ - „Национален план за възстановяване и устойчивост“, „Процедури за обществено обсъждане“ ТУК.Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща