БНЕБ ще организира пазар на гаранции за произход

Енергетика / България , Електроенергия
3E news
526
article picture alt description

Българска независима енергийна борса стартира организацията на пазар на гаранции за произход.

Това стана възможно след приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, чрез който се регламентира задължението на притежателя на лицензия за организиране на борсов пазар за електрическа енергия да създаде борсов пазар на гаранции за произход.

„В резултат на нарастващия стремеж на европейските компании към постигане на нулев въглероден отпечатък, гаранциите за произход се превръщат в популярен инструмент за насърчаване на производството и потреблението на ВЕИ енергия, като същевременно гарантират произхода й.“, каза Константин Константинов, изпълнителен директор на БНЕБ.

Към момента БНЕБ е единственият лицензиран борсов оператор на електрическа енергия в страната и може да гарантира сключените сделки, както и да създаде нов пазарен сегмент в съответствие с международните стандарти.

БНЕБ вече предприе стъпки към внедряване на платформа за търговия на новия продукт. Създаването на обективен, прозрачен и ефективно функциониращ пазар на гаранции за произход е една от приоритетните цели на Енергийната борса за тази година.

Гаранции за произход

Гаранциите за произход са електронен документ, който удостоверява, че електрическата енергия е произведена от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ).

Производителите на възобновяема енергия могат да прехвърлят гаранции за произход на трета страна, независимо от сделките за енергия.  Това предоставя възможност на крайни клиенти да придобиват тези гаранции за доказателство, че част или цялата закупена от тях електрическа енергия е произведена от ВЕИ.

 Гаранциите за произход могат да бъдат прехвърляни на потребители и в други страни.

За БНЕБ

Българска независима енергийна борса, дъщерна компания на БФБ, е лицензирана да организира борсов пазар на електрическа енергия в България през 2014 г.

БНЕБ осигурява надеждна, прозрачна и конкурентна платформа за търговия с електрическа енергия, която дава възможност на търговските участници да сключват сделки на пазарни цени посредством разнообразни продукти. За целта БНЕБ оперира борсовите сегменти „В рамките на деня“, „Ден напред“ и „Двустранни договори“. БНЕБ ЕАД е пълноправен член на SDAC (Single Day-Ahead Coupling, с предишно наименование MRC - Multi-Regional Coupling) и асоцииран член на PCR (Price Coupling of Regions). От 2016 г. БНЕБ е пълноправен член и на асоциацията на европейските енергийни борси Europex. Повече информация за БНЕБ на: www.ibex.bg/

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща