Бизнес организации: Индустрията на Европа се нуждае от повече сигурност

Икономика / България
3E news
252
article picture alt description

Източник: needpix.com

Споделянето на данни ще бъде от основно значение за успеха на европейската икономика през следващите години, с данни, които допринасят за най-малко 1 трилион евро до 2030 г. Но Актът за данните в настоящия си вид е огромен скок в неизвестното, който засяга основите на управляваните от данни бизнес модели на европейските компании, само с обещание за по-добро бъдеще, основано на данните. Това обясняват в свое съвместното изявление на големите индустриални европейски асоциации, към което се присъедини и BusinessEurope, относно Акта за данните.

Тъй като процесът на създаване на политика се ускорява по това основно предложение, индустрията предупреждава за възможни нежелани икономически последици във веригите за стойност на данните.

Във време на големи икономически сътресения, рекордно високи цени на енергията и негативно влияние на пандемия и война в глобалните вериги за доставки, това, от което индустрията се нуждае, за да успее, е стабилност, а не повече несигурност. Преди да отворите кутията на Пандора, правилата на Акта за данните трябва да бъдат изпробвани и тествани в реални пазарни условия, за да сме сигурни, че работят за европейския бизнес.

Обратният резултат ще бъде постигнат, ако Актът за данните побърза да наложи широко разпространено споделяне на данни върху нищо неподозиращите предприятия, които вече са затрупани от безпрецедентно количество нови регулации.

Европейският парламент и Съветът следва да отделят достатъчно време, за да запазят европейските иновации и конкурентоспособност. По-конкретно, те трябва да гарантират, че предложението:

Защитава търговските тайни, безопасността, сигурността и поверителността, като включва ефективни предпазни мерки за предотвратяване на злоупотреба с данни и нелоялна конкуренция;
Дава сигурност на компаниите относно това дали и какво трябва да споделят, започвайки с ясно определяне на дефиниции, напр. „данни“ и „притежател на данни“;
Позволява на компаниите да намират взаимноизгодни връзки, базирани на данни, като чрез признаване на централната роля на гъвкавите договорни условия, включително относно компенсациите;
Прави разлика между бизнес към бизнес (B2B) и бизнес към потребител (B2C) контекст и съответно предоставя различни правила и предпазни мерки;
Определя строги условия за искания за данни от бизнес към правителство (B2G) и ограничава обхвата им до извънредни ситуации, за да се избегнат безкрайни съдебни спорове и несигурност за държавите-членки;
Насърчава внедряването на облачни технологии чрез приложима и адаптивна рамка за превключване, която отразява техническата реалност и нуждите на пазара и осигурява правна яснота;
Не създава нови пречки пред международните потоци от данни, които са критични за работата и растежа на европейските компании на външни пазари;
Позволява по-дълъг преходен период от поне 36 месеца, за да се даде време на предприятията да се подготвят и не се прилага със задна дата, за да се осигури предвидимост на текущите инвестиции.
Вярваме, че политиците в ЕС ще отделят време, за да изградят рамка, която поддържа Европейската икономика, изградена на данни.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща