Бизнес климатът през януари без промяна от нивото през декември 2022 година

Повишение на показателя е регистрирано в промишлеността и търговията на дребно, докато в строителството и в сектора на услугите се наблюдава понижение

Икономика / България
3E news
261
article picture alt description

Снимка: НСИ

През януари 2023 г. общият показател на бизнес климата запазва приблизително нивото си от декември 2022 година. Повишение на показателя е регистрирано в промишлеността и търговията на дребно, докато в строителството и в сектора на услугите се наблюдава понижение, съобщи Националният статистически институт (НСИ).

Съставният показател "бизнес климат в промишлеността" се увеличава с един пункт, което се дължи на благоприятните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Същевременно и прогнозите им относно износа и производствената активност през следващите три месеца са умерени.

Съставният показател "бизнес климат в строителството" се понижава с 0,8 пункта в резултат на по-резервираните оценки на строителните предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията. Негативни са и мненията им относно строителната активност през последните три месеца, докато очакванията им за дейността през следващите три месеца леко се подобряват.

Показателят "бизнес климат в търговията на дребно" се покачва с 1,9 пункта, което се дължи на оптимистичните очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Същевременно обаче прогнозите им за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца са по-неблагоприятни.

"Бизнес климатът в сектора на услугите" намалява с 1,1 пункта в резултат на изместване на оценките и очакванията на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията от "по-добро" към запазване на "същото". Мненията им относно търсенето на услуги през следващите три месеца обаче се подобряват. Основните фактори, ограничаващи развитието на бизнеса, продължават да са свързани с несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостига на работна сила.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща