САЩ планират да добавят 75 ГВт слънчеви е вятърни електроцентрали през 2023 г. – 2024 г.

Енергетика / Свят
3E news
428
article picture alt description

източник: EIA

Делът на слънцето и вятъра в производството на електроенергия в САЩ през 2023 г. ще е 16% в сравнение с 14 % през миналата година и 8% през 2018 г. Това сочи краткосрочната прогноза на Агенцията за енергийна информация (EIA) , в която се отбелязва също така, че увеличението на мощностите от ВЕИ ще доведе до спад на производството на електроенергия от въглищни и газови електроцентрали.

Според прогнозата, делът на въглищните мощности ще спадне от 20 % през 2022 г. до 18 % през 2023 г., а дела на природния газ ще се понижи от 39 % до 38 %.

От EIA отбелязват, че бързото  навлизане на възобновяемите енергийни източници и в частност на слънчевата и вятърна енергетика е довело до едно от най-съществените изменения в структурата на производство на електроенергия в САЩ за последните няколко години.

Инсталираните слънчеви мощности в САЩ в края на 2022 г. са достигнали до около 74 ГВт, което  почти три пъти над регистрираните към края на 2017 г. Вятърната енергетика в САЩ се е увеличила с над 60 % от 2017 г. – до около 143 ГВт.

Към края на 2024 г. слънчевите мощности се очаква да се увеличат с още 63 ГВт. В резултат дела на слънчевите електроцентрали в производството на електроенергия в САЩ ще се увеличи от 3% през миналата година до 5% през 2023 г. и 6% през 2024 г., сочат прогнозите на EIA.

Що се отнася до вятърната енергетика, от Агенцията смятат, че ръстът ще е по-бавен в сравнение с последните години. Очакването е за изграждане на 12 ГВт нови вятърни електроцентрали през следващите две години. Прогнозираният дял на мощностите от вятър за 2023 г. е на практика същият, както и през предходната 2022 г. (11 %) с очакване през 2024 г. да се увеличи до 12 %.

Най-съществен ръст на слънчевата енергетика се очаква в Тексас и Калифорния, където природният газ е основният източник на електроенергия. Затова и очакването е, че дела на природния газ в производството на електроенергия в САЩ ще спадне до 38 % през 2023 г. и до 37 %  през 2024 г.

От EIA допускат също така, че дела на въглищните централи през 2024 г. ще спадне до 17 %.

САЩ се нареждат на второ място в света по капацитет и производство на електроенергия от слънчеви и вятърни електроцентрали. Първото място се държи от Китай.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща