Френският орган за финансовите пазари спира поглъщането на EDF от държавата. Засега временно

Енергетика / Свят
3E news
543
article picture alt description

Френската агенция за финансовите пазари (AMF) спря пълното поглъщане на EDF от държавата дотогава, докато Апелативния съд на Париж не излезе с решение по иска на миноритарните акционери на EDF, оспорващи сделката.

Съветът на директорите на EDF одобри на 27 октомври предложението на френската държава за ренационализация на компанията чрез увеличение на дела в EDF от 84% до 100 % в рамките на сделка на стойност почти от 10 млрд. евро.

Месец по-късно AMF одобри опростено публична оферта, подадена от френската държава за покупката на акции на EDF по предложена цена от 12,00 евро за акция на EDF и 15,52 евро за OCEANE (съществуващи акции, които все още не са собственост на френската държава). Офертата беше отворена от 24 ноември до 22 декември включително.

Група от миноритарни акционери обаче се обърна към Апелативния съд в Париж, твърдейки, че цената предложена на акционерите на EDF е била твърде ниска. Фондът за дялово участие на служителите на Actions EDF и организациите с нестопанска цел Energie En Actions и Association pour la Défense des Actionnaires Minoritaires искат отмяна на решението за разрешаване на офертата.

Министерство на икономиката, финансите, промишления и цифров суверенитет обяви, че държавата е преодоляла прага от 90% от капитала и теоретично правата на глас на EDF са на пълно разводнена основа.

„Следователно до завършването на офертата, държавата ще може да продължи с изпълнението на обратно изкупуване на акциите на EDF от момента на преобразуването на OCEANE, който вече е нейно притежание“, заявяват от министерството.

AMF заяви, че опростеното публично предлагане ще бъде затворено на 3 февруари в очакване на решението на Апелативния съд на Париж.

EDF заяви, че френската държава се е задължила да не осъществява процедура по обратно изкупуване на акции до решението на Апелативния съд.

Ако Апелативният съд потвърди решението на AMF за допуск, френската държава ще трябва да помоли AMF отново да отвори предложението за период от десет търговски дни след решението на съда. След това ще пристъпи към по-нататъшно изкупуване, ако всички условия бъдат изпълнени.

В случай, че съдът отмени или промени решението на AMF за отварянето на офертата, френската държава ще върне ценните книжа, придобити в хода на предлагането (както в рамките на полуцентрализираното предлагане, така и чрез придобиване на пазара), на бившите акционери и/или държатели на OCEANE, които трябва да бъдат попитани за това. Ако фреската държава представи изменен проект за опростено публично предлагане (с последващо обратно изкупуване) на по-изгодна цена в резултата и след решението на съда, да плати допълнителна цена на акционерите и/или държатели на OCEANE, които не са поискали връщането на своите ценни книжа, но искат плащане на допълнителна цена.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща