ЕК открива нарушения в схемата за компенсациите за гориво в България

Схемата за компенсация за гориво води до по-ниска цена на горивата само за собствениците на превозни средства, регистрирани в България са мотивите на Комисията.

Енергетика / България
3E news
437
article picture alt description

Европейската комисия реши да започне производство за установяване на нарушение срещу България (INFR(2022)4109 ) за това, че България е въвела мерки, които противоречат на разпоредбите за вътрешния пазар. Решението има предвид схемата за компенсация за гориво, която води до по-ниска цена на горивата само за собствениците на превозни средства, регистрирани в България.

Съгласно схемата ползвателите на регистрирани в България леки автомобили, мотоциклети и мотопеди имат право на по-ниски официални цени на горивата, но намалението не се прилага за превозни средства, които не са регистрирани в България. Следователно тази мярка е силно дискриминационна и непропорционална.

Комисията също изпраща официални уведомителни писма до 14 държави членки, сред които и България във връзка с намаляването на емисиите на няколко замърсителя на въздуха, както се изисква съгласно Директива (ЕС) 2016/ 2284 за намаляване на националните емисии на някои атмосферни замърсители („национални тавани за емисии“ или „Директива за НТЕ“).

Комисията реши да изпрати официално уведомително писмо и мотивирано становище до България за още две нарушения на правото на ЕС - съответно относно справянето с разпространението на терористично съдържание онлайн (Регламент (ЕС) 2021/784) и Директивата за осигуряване на изпълнението в областта на командироването на работници (2014/67/ЕС).

За повече информация:

Производства за установяване на нарушения от месец януари: основни решения (europa.eu)

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща