Модернизационният фонд ще финансира обновяване на енергийните системи и подобряване на енергийната ефективност

Енергетика / България , Индустрия
3E news
688
article picture alt description

Министерският съвет прие Програма за условията и реда за подбор на проекти за дейности, които ще се финансират със средства от Модернизационния фонд (МФ). Чрез подкрепяните от Фонда инвестиции се осигурява възможност за постигане на целите в областта на климата и енергетиката в периода до 2030 година.


Основна цел на Фонда е подпомагане на инвестициите в проекти, насочени към модернизация на енергийните системи и за подобряване на енергийната ефективност Модернизационният фонд се финансира посредством приходи от продажби чрез търгове на квоти за емисии на парникови газове.


С приетата програма се определят условията, редът за работа и критериите за подбор на инвестиционните предложения, които ще бъдат финансирани.


Проектите трябва да бъдат в синергия със заложените в Националния план за възстановяване и устойчивост реформи и проектни предложения, които българската страна ще реализира. Инвестициите, които ще се подкрепят със средства от Модернизационния фонд, трябва да са в съответствие с целите на рамката на Европейския съюз за политиките в областта на климата и енергетиката в периода до 2030 г., както и с дългосрочните цели по Парижкото споразумение.

Също така следва пряко или непряко да допринасят за намаляване емисиите на парникови газове по икономически ефективен начин, съобщиха от Министерски съвет.


Успешното изпълнение на дейностите, предвидени по Фонда е един от лостовете за постигане ангажимента на България за намаляване въглеродните емисии в атмосферата до 2026 година.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща