Министерският съвет прие план за намаляване на риска от облъчване от радон в сградите

Климат / България , Индустрия
3E news
691
article picture alt description

Снимка: Pixabay

Правителството прие Национален план за действие за намаляване на риска от облъчване от радон 2023-2027 година.

Радонът е естествен източник на йонизиращо лъчение и има най-голям принос за вътрешното облъчване на населението на Земята. Световната здравна организация (СЗО) определя радона за втори по значимост фактор, предизвикващ рак на белия дроб след тютюнопушенето.
Директива 2013/59/Евратом изисква държавите членки да изготвят стратегии, които да гарантират правилното управление на ситуациите на съществуващо облъчване, съразмерно на рисковете и ефективността на защитните мерки, както и да изготвят национален план за действие с цел справяне с дългосрочните рискове от облъчване от радон в жилищни сгради, сгради с обществен достъп и работни места.
Стратегията цели намаляване на колективния и индивидуалния риск за българското населението от облъчване на радон в сгради, чрез провеждане на дългосрочна политика за осигуряване на стабилна правна и институционална рамка и подпомагане на изпълнението на мерките за намаляване на облъчването от радон.

Проектът на Националния план за действие за намаляване риска от облъчване от радон 2023-2027 г. е разработен за достигане на целите и задачите на Стратегията за намаляване на риска от облъчване от радон 2018- 2027 г., на база на анализ на изпълнението на Националния план за действие за намаляване на риска от облъчване от радон 2018-2022 г., допълват от Правителствената пресслужба.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща