Над 72 млрд. лева държат българските домакинства в банките

Два пъти по-малко са кредитите им в края на 2022 година, сочат данните на БНБ

Икономика / Финанси
3E news
494
article picture alt description

Снимка: архив 3е-news/Булфото

Депозитите на Домакинства и Нетърговските организации, обслужващи домакинствата (НТООД) са 72.037 млрд. лв. (46.6% от БВП) в края на декември 2022 година. Техният размер се увеличава с 8.3% спрямо същия месец на 2021 г. (при 7.9% годишен ръст през ноември 2022 година). Това показват обобещетните данни на БНБ, публикувани на сайта на банката.

В края на декември 2022 г. депозитите на неправителствения сектор са общо 116.461 млрд. лв. (75.4% от БВП), като годишното им увеличение е 14.3% (13.4% годишно повишение през ноември 2022 година). Депозитите на Нефинансови предприятия са 40.211 млрд. лв. (26% от БВП) в края на декември 2022 година. В сравнение със същия месец на 2021 г. те се увеличават с 26.6% (26.5% годишно повишение през ноември 2022 година).

Депозитите на финансовите предприятия нарастват със 17% на годишна база през декември 2022 година (2.3% годишно повишение през ноември 2022 г.) и в края на месеца достигат 4.213 млрд. лв. (2.7% от БВП).

Кредитите

В същото време кредитите за Домакинствата и НТООД са 33.127 млрд. лв. (21.4% от БВП), като на годишна база, спрямо същия месец на 2021 г. те се увеличават с 14.6% (15.5% годишно повишение през ноември 2022 година).

В края на декември 2022 г. жилищните кредити са 16.502 млрд. лв. и нарастват на годишна база със 17.8% (18% годишно увеличение през ноември 2022 година). Потребителските кредити възлизат на 15.004 млрд. лв. и се увеличават с 12.4% спрямо декември 2021 г. (14.1% годишно повишение през ноември 2022 година). На годишна база другите кредити нарастват с 5.3% (4.2% годишно повишение през ноември 2022 г.), като достигат 403.7 млн. лева.

Нетните вътрешни активи са 84.396 млрд. лв. в края на декември 2022 година. Те се увеличават със 7.6% спрямо същия месец на 2021 г. (14.5% годишно повишение през ноември 2022 година). В края на месеца основният им компонент – вътрешният кредит, възлиза на 84.458 млрд. лв. и нараства спрямо декември 2021 г. със 7.4% (14% годишно увеличение през ноември 2022 година). През декември 2022 г. вземанията от неправителствения сектор8 се увеличават с 12.5%, като достигат 82.636 млрд. лв. (13.3% годишно повишение през ноември 2022 година).

В края на декември 2022 г. кредитите за неправителствения сектор са 80.219 млрд. лв. (51.9% от БВП) при 80.181 млрд. лв. към ноември 2022 г. (51.9% от БВП). През декември 2022 г. те се увеличават на годишна база с 12.7% (13.5% годишно повишение през ноември 2022 година). Изменението в размера на кредитите за неправителствения сектор е повлияно и от нетните продажби на кредити от Други парично-финансови институции (Други ПФИ), чиито обем за последните дванадесет месеца е 156.1 млн. лева. На годишна база продадените кредити от Други ПФИ са 156.1 млн. лв. (в т. ч. 2.8 млн. лв. през декември 2022 г.) като за последните дванадесет месеца няма обратно изкупени кредити.

Кредитите за Нефинансови предприятия нарастват с 10.4% на годишна база през декември 2022 г. (11.1% годишно повишение през ноември 2022 г.) и в края на месеца достигат 41.146 млрд. лв. (26.6% от БВП).

Кредитите за Работодатели и самонаети лица се увеличават с 10.8% на годишна база през декември 2022 г. (9.9% годишно повишение през ноември 2022 г.) и в края на месеца са 425 млн. лева. Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са 5.946 млрд. лв. (3.8% от БВП) в края на декември 2022 година. В сравнение с декември 2021 г. те се увеличават с 19.7% (19.2% годишно повишение през ноември 2022 година).

Паричните агрегати

През декември 2022 г. широките пари (паричния агрегат М3) се увеличават на годишна база с 13.2% (13.6% годишно нарастване през ноември 2022 година). В края на декември 2022 г. широките пари са 142.371 млрд. лв. (92.1% от БВП3) при 138.897 млрд. лв. към ноември 2022 г. (89.9% от БВП). Най-бързоликвидният им компонент – паричният агрегат М1 се увеличава през декември 2022 г. с 18.5% на годишна база (18.7% годишен ръст през ноември 2022 година).

Нетните чуждестранни активи

са 82.721 млрд. лв. в края на отчетния месец при 78.984 млрд. лв. в края на ноември 2022 година. Те нарастват с 16.1% в сравнение с декември 2021 г. (8.7% годишно повишение през ноември 2022 година). През декември 2022 г. чуждестранните активи се увеличават със 17% (11% годишен ръст през ноември 2022 г.), като достигат 99.276 млрд. лева. Чуждестранните пасиви са 16.555 млрд. лв. и на годишна база нарастват с 22% (23.8% годишно повишение през ноември 2022 година).

* Паричният агрегат М1 включва най-бързоликвидните инструменти, използвани за разплащане (пари извън Парично-финансови институции и овърнайт-депозити в левове и чуждестранна валута).

** Паричният агрегат М3 включва паричен агрегат М1, депозити с договорен матуритет до 2 г., депозити, договорени за ползване след предизвестие до 3 месеца, и търгуеми инструменти (издадени дългови ценни книжа до 2 години, акции/дялове на фондовете на паричния пазар и репо-сделки).

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Финанси:

Предишна
Следваща