ACER смята, че механизма за корекция на газовия пазар засега не е повлиял върху цената

Енергетика / Свят
3E news
807
article picture alt description

източник: GIE

Разработеният от Европейския съюз механизъм за корекция на газовия пазар с цел ограничаване на скока на цената на синьото гориво засега не се отразил на региона. Това се посочва в съобщението на Агенцията за сътрудничество на енергийните регулатори.

Днес ACER публикува своя предварителен доклад за ефектите от механизма за пазарна корекция ( Market Correction Mechanism, MCM) върху енергийните пазари и сигурността на доставките. Наскоро приетият Регламент за MCM създава механизъм за защита на гражданите и икономиката срещу прекалено високи цени на газа.

MCM определя лимит за наддаване за определени финансови деривати, търгувани на борсите в ЕС, с цел ограничаване на цените на газа в ЕС. Този лимит се задейства, когато са изпълнени конкретни условия.

Регламентът възлага на ACER и Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA) да публикуват доклад (до 1 март 2023 г.) за оценка на пазарните ефекти в резултат на въвеждането на MCM, както и предварителен доклад до 23 януари 2023 г.

Досега ACER не е идентифицирал значителни въздействия (положителни или отрицателни), които биха могли недвусмислено и пряко да се припишат на приемането на самия регламент за MCM. Влизането му в сила съвпадна с времето, когато цените бяха значително по-ниски в сравнение преди и по-специално през втората половина на 2022 г. ACER не може да заключи, че тази пазарна динамика през първите седмици на 2023 г. е пряк или косвен ефект от одобрението на Регламента за MCM .

Това обаче не изключва влияние върху финансовите и енергийните пазари в бъдеще“, се казва в съобщението на ACER.

Сега ACER и европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) предлагат индикатори, така че да продължат да наблюдават развитието на пазара и да помогнат за откриването на потенциални бъдещи въздействия на MCM.

В своя предварителен доклад ACER предлага използването на единадесет пазарни индикатора в окончателния си доклад за ефектите, който трябва да бъде представен на 1 март 2023 г. Тези индикатори обхващат три области: цени, (газови) потоци и сделки.

Двата доклада са публикувани на страницата на ACER, а има и посочен адрес за отзиви до 6 февруари.

acer.europa.eu/news-and-events/news/acers-preliminary-report-effects-gas-market-correction-mechanism

 

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща