Ръст от 72.8%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 182.40 лв. за MWh с ден за доставка 20 януари 2023 г.

Енергетика / България , Електроенергия
3E news
250
article picture alt description

Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) от 182.40 лв. за MWh с ден за доставка 20 януари 2023 г. и обем от 85 352.90 MWh, сочат данните от търговията. Това е повишение със  72.8 %  спрямо стойността при затваряне на предишната търговия. 

Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 307.72 лв. за MWh, при количество от 43 535.90 MWh.

Извънпиковата енергия (41 817.00 MWh) е на цена от 57.08 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа).

Още по темата

Борсата стартира при средна цена от 1.13 лв. за MWh и количество от 3075.8 MWh.

Това е и най-ниската стойност, която се запазва до 05 часа ( 3008.3 MWh).

Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 09 часа – 451.7 лв. за MWh при количество от 3418.1 MWh.

В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 19.03 лв. за MWh при обем от 3677.3 MWh. по данни на https://ibex.bg/

Спрямо стойността от 105.58 лв. за MWh (53.98 евро за MWh) за 19 януари 2023 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за доставка 20 януари се повишава до 182.40 лв. за MWh ( ръст от 72.8 %) по данни на БНЕБ или 93.26 евро за MWh.

При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 19 януари 2023  г. общият търгуван обем на БНЕБ към часа на публикуване на информацията е 6 037.80 MWh при средно претеглена дневна цена от 154.98 лв. за MWh.

Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E сочат, че в системата участват:

Име             MW

АЕЦ 39,10% 2164.6
Кондензационни ТЕЦ 33,23% 1839.66
Топлофикационни ТЕЦ 5,81% 321.37
Заводски ТЕЦ 1,97% 109.04
ВЕЦ 0,18% 10.04
Малки ВЕЦ 1,63% 90.38
ВяЕЦ 9,29% 514.03
ФЕЦ 8,29% 459.18
Био ЕЦ 0,50% 27.45

Товар на РБ 4250.3

Интензитета на СО2 е 403g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща