цена на електроенергията на БНЕБ през януари 2023 г.