Пред старт е пилотната схема за еко транспорт, умни системи и велоалеи в 40 общини у нас за 100 млн. лева

Крайният срок за предложения и коментари по процедурата за екомобилност по Плана за възстановяване е утре.

Климат / България , Е-мобилност
Рая Лечева
515
article picture alt description

Източник: 3eNews, архив.

Пред старт е пилотната схема за екологичен градски и междуградски транспорт в 40 общини за 100 млн. лева. В момента мярката е на обществено обсъждане като срокът за предложения и коментари по нея е утре (19 януари), става ясно от системата ИСУН.

Целта е да се подкрепи устойчивата градска мобилност чрез мерки за развитие на екологични, безопасни, функционални и енергийно ефективни транспортни системи. Също да се създаде обществен транспорт с по-малко потребление на енергия, което ще доведе до спестяване на публичен ресурс и да се постигне ефективна свързаност между градските и селските райони.

Какви резултати се очакват? 

Да се направи доставка на нови поне 68 превозни средства с нулеви емисии (автобуси/тролейбуси). Да се изградят нови около 27 зарядни станции (зарядни точки) за нуждите на обществения транспорт. Да се подготвят минимум 10 интелигентни транспортни системи (ИТС) и интегрирани цифрови решения за подобряване на ефикасността и ефективността на обществения транспорт (мерки за дигитализация на транспорта). Да се представят инфраструктурни мерки за безопасна градска мобилност, насочени към уязвимите участници в движението – пешеходци и велосипедисти.

Минималният размер на безвъзмездните средства по всяко отделно предложение за изпълнение на инвестиция следва да е 2 000 000 лева, а да не надхвърля 8 000 000 лева.

Кандидатът трябва да осигури 10% от разходите с привлечен ресурс от различни източници.

Превозните средства трябва да са „нископодови“ (категории M2 и M3) - само електрически и plug-in хибрид или  „високоподови“, отговарящи на изискванията по отношение на емисиите от тежки превозни средства (Евро VI).

Като съпътстваща мярка във всяко предложение следва да се включи изграждането на зарядни станции, обслужващи превозните средства на обществения транспорт.

Допустими са дейности също по разработване и въвеждане на интелигентни транспортни системи и мерки за цифровизация на транспорта. Това са предложения за интелигентно цифрово решение за подобряване на ефикасността и ефективността на обществения транспорт чрез системи за автоматизирано управление и контрол на движението, откриване и локализиране на превозни средства. Също създаване на системи за информация на пътниците в реално време, автоматизирани системи за продажба на билети или приоритизиране на превозните средства за обществен градски транспорт и други.

Важна дейност е също изпълнение на мерки за развитие на пешеходната и велосипедната инфраструктура, в т. ч. изграждане на пешеходни надлези с достъп за хора с намалена подвижност, изпълнение на осветеност на пешеходни пътеки. Може да се финансира изграждане на велосипедна инфраструктура. Допустими са мерки за успокояване на движението на входовете на населените места – намаляване на скоростта чрез маркировка, настилка с различен цвят текстура, осветени и дублирани пътни знаци, стеснение на платното за движение, изграждане на разделителен остров и комбинация от тях.

 

В процедурата могат да се включат и дори препоръчително е да участват повече от една общини. Сред допустимите са общините Айтос, Асеновград, Ботевград, Велинград, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Гоце Делчев, Димитровград, град Добрич, Дупница, Казанлък, Карлово, Карнобат, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Лом, Монтана, Нова Загора, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Пещера, Разград, Самоков, Сандански, Свиленград, Свищов, Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, Троян, Търговище, Харманли, Хасково, Шумен и Ямбол.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща