Инвестиционен комитет в МИР ще подпомага усвояването на средствата от Европейския инвестиционен фонд

Икономика / България , Финанси
3E news
606
article picture alt description

Източник: 3eNews, архив.

С 14 гласа "за" и 2 гласа "против" Комисията по икономическа политика и иновации в парламента одобри на първо четене законопроект за ратифициране на споразумение за финансиране по механизма за възстановяване и устойчивост между България и Европейския инвестиционен фонд. То е за прилагане и управление на подкрепяните по Механизма за възстановяване и устойчивост в България капиталови операции, предаде БТА.

Споразумението е подписано на 5 декември 2022 г. от министъра на иновациите и растежа за Република България и от представители за Европейския инвестиционен фонд - Марсел Мюлер Марбах и Пабло Милан Сантеро.

Споразумението е сключено в изпълнение на Приложение от 28 април 2022 г. към решение за изпълнение на Съвета за одобряване оценката на Плана за възстановяване и устойчивост на България (ПВУ), съгласно което капиталовите инструменти по ПВУ ще се прилагат от Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) като финансов партньор (партньор по прилагането) чрез пряко предоставяне на ЕИФ по силата на специално споразумение за финансиране по Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ) между правителството на България и ЕИФ. Предвидените средства за капиталови операции по Плана за възстановяване и устойчивост са на обща стойност 180 млн. евро. 

В проекта е заложено ЕИФ да получава годишна такса от 0,65 на сто от сумата плюс други такси, но не повече от 10 процента от общия размер от посочените вече 180 млн. евро или до 18 млн. евро, посочиха от Министерството на иновациите и растежа.

Целта на Програмата за икономическа трансформация, която е част от ПВУ, е предоставяне на подкрепа за бързо възстановяване и растеж на българските предприятия в основните проблемни области, които възпрепятстват тяхната конкурентоспособност и забавят трансформацията към дигитална, нисковъглеродна и ресурсно ефективна икономика. Програмата се състои от три фонда "Растеж и иновации", "Зелен преход и кръгова икономика" и "Инвестиции в климатичен неутралитет и цифрова трансформация".

Споразумението има силата на международен договор и подлежи на ратифициране със закон от Народното събрание.

Депутатът Румен Гечев изрази опасения че българската страна не е заложила механизми и критерии за оценка на работата на ЕИФ. Той посочи, че в ЕИФ имат сигурни приходи, без да е ясно каква ще е ползата от тяхната работа за българската държава. Не е ясно и кой ще инвестира, и накъде ще бъдат насочени парите, добави той. Румен Гечев каза, че ще одобри проекта, но предложи таксата за консултанта да се плаща прогресивно, в зависимост от резултата.

Инвестиционен комитет, оглавяван от МИР, ще реши къде да се насочат парите, като всичко ще се стикова и на ниво Европейска комисия, каза министърът на иновациите и растежа Александър Пулев. ЕИФ е структуриращ агент и консултант. Той няма да инвестира, ние ще използваме неговите най-добри практики, а парите идват от Европа през ПВУ. Отворени са всички опции за бенефициенти, които ще бъдат разгледани от МИР. Има полза споразумението да е в по-широки рамки, за да си свършим по-добре работата, добави Пулев.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща