КЕВР намали цените за 2023 г. на ВиК операторите с ниска ефективност и увеличи на дружествата с високи показатели

13 регионални ВиК оператори ще получат по-малко увеличение на цените на ВиК услугите в сравнение с одобрените цени в техните бизнес планове.

Икономика / България
3E news
488
article picture alt description

Източник: КЕВР

Намалени са одобрените цени на ВиК операторите с ниска ефективност и неизпълнени инвестиции, увеличени са цените на дружествата с високи показатели, съобщиха от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) преди няколко дни.

Комисията на енергийно и водно регулиране в специализиран състав "ВиК" прие решение за изменение на одобрените с бизнес плановете на ВиК операторите цени на услуги за 2023 година

С решението на регулатора се изменят цените на ВиК услугите на 28 ВиК оператора– 19 регионални държавни дружества, 4 общински и 5 частни оператора. Променените цени влизат в сила от 1 януари 2023 г. 13 регионални ВиК оператори ще получат по-малко увеличение на цените на ВиК услугите в сравнение с одобрените цени в техните бизнес планове. За пет от тези дружества действащите към момента цени дори ще бъдат намалени – в областите Бургас, Видин, Хасково, Благоевград и Ловеч. За седем регионални дружества е утвърдено по-високо увеличение спрямо одобрените цени на ВиК услуги - в областите Варна, Монтана, Плевен, Русе, Силистра, Смолян и Стара Загора.

След третата и след петата година от изпълнението на бизнес плановете, КЕВР е задължена да утвърди преизчислени цени на ВиК услугите, като отчете извършените от дружествата реални инвестиции и степента на изпълнение на единните показатели за ефективност. Със сегашната процедура регулаторът изпълни това нормативно изискване и отчете изпълнението на одобрените бизнес планове за 2020 г. и 2021 г., които са последните две години от регулаторния период 2017-2021 г.  Степента на изпълнение на одобрените бизнес планове след първите три години на периода Комисията отчете с решението си от 30.12.2020 г., с което измени одобрените цени на ВиК услуги за 2021 година.

Преди процедурата по изменение на цените на ВиК услугите за 2023 г., КЕВР извърши през 2022 г. цялостен регулаторен преглед, включващ планови проверки на дейността на всички ВиК дружества за 2020 и 2021 г.  Дейността на операторите беше оценена с прилагането на единна методика и критерии, което гарантира равнопоставеност между тях. Приетият от Комисията доклад за извършените през 2022 г. проверки е публикуван на интернет страницата на Комисията (www.dker.bg) в раздел ВиК/Информационна система.  

С одобрените изменения на цените за 2023 г. Комисията дава актуална индивидуална оценка за резултатите от дейността на всеки отделен ВиК оператор с одобрен бизнес план. По отношение на ВиК операторите, които с бизнес плановете са поели конкретни ангажименти, но качеството на техните услуги е влошено и инвестициите не са постигнати, с решението на Комисията са намалени одобрените им цени за 2023 г. В същото време за дружествата, които доказват високо изпълнение на заложените цели, одобрените цени в бизнес плановете са увеличени.   

КЕВР припомня, че на 06.12.2022 г. беше проведено открито заседание с участието на представители на ВиК дружества от цялата страна. Същият ден се състоя и обществено обсъждане, в което се включиха МРРБ, Омбудсмана на Република България, браншовите синдикати на КНСБ и КТ „Подкрепа“, Българската асоциация по водите, Съюзът на ВиК операторите, Гражданска платформа „Изправи се.бг“ и Община Бургас. На обсъждането участниците изразиха своите становища и предложения във връзка с предложените за актуализация цени на ВиК услуги. В отговор ръководителят на работната група и директор на дирекция „Водоснабдителни и канализационни услуги“ в КЕВР д-р Ивайло Касчиев подчерта, че в изпълнение на нормативните изисквания, след третата и след петата година от изпълнението на бизнес плановете, Комисията е длъжна да утвърди преизчислени цени на ВиК услугите.

Регулаторът прилага единен подход съгласно утвърдената методика - при изпълнение или неизпълнение на инвестициите и показателите в бизнес плановете на дружествата това се отразява в актуализацията на техните цени. Комисията непрекъснато е информирала ВиК операторите и компетентните държавни институции за изпълнението на одобрените бизнес планове, включително реално отчетените инвестиции и постигнатите нива на показателите за качество на ВиК услугите. Търговските дружества - ВиК оператори имат свои принципали, които носят отговорността да контролират резултатите от оперативното им управление. Принципалът, а не регулаторът, следва да предприема мерки за подобряване на управлението и контрола на търговските дружества.  

В приетото днес Решение за изменение на одобрените цени на услугите на ВиК дружествата за 2023 г. Комисията дава мотивиран отговор по всички постъпили писмени становища от страна на участниците в общественото обсъждане. 

Пълният текст на решението може да видите ТУК.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща