От 30 декември до 9 януари се спират плащанията през виртуален ПОС на НАП

Икономика / Финанси
3E news
684
article picture alt description

Снимка: архив 3е-news/Булфото

В 10:00 часа утре, 30 декември, ще бъде прекратена възможността да се извършват плащания през виртуален ПОС на НАП, съобщава на сайта си Приходната агенция. Причината е, че в периода от 30 декември до 9 януари 2023 г. НАП ще приключва работата си за 2022 г. и ще подготвя информационните системи за 2023 г.

Плащания с дебитни и кредитни карти на ПОС терминали в офисите на НАП могат да се извършват до 12:00 ч. на 30 декември. На 23 декември беше преустановено плащането през Е-PAY в електронните услуги на НАП за плащане по електронен път, но беше възможно внасяне на данъчно-осигурителни вноски чрез банков превод или пощенски запис. При извършване на справка за плащанията през е-услугите на НАП, данните ще са актуални към 30 декември.

Подаване на декларации за облагане с корпоративни данъци чрез електронната услуга ще започне на първи март 2023 г.  

Физически лица, които подават годишна декларация за облагане на доходите, могат да го направят чрез електронната услуга на НАП от 10 януари догодина. В същия ден започва и подаването на декларациите на хартиен носител в офисите на приходната агенция.

Електронната услуга за подаване на уведомления за трудови договори ще бъде достъпна, но резултатите от обработката на подадените данни ще се изпращат от НАП след 9 януари. Справочната информация в този период ще е актуална към 2 януари 2023 г. За тези обстоятелства е уведомена Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда". 

Регистрирани лица по Закона за ДДС, подаващи справки декларации и документи, ще могат да подават справки декларации и VIES-декларации чрез електронната услуга на НАП, като информацията ще се отрази в справката за задълженията и плащанията след 9 януари.

Плащанията на здравни вноски от граждани в периода 31 декември - 9 януари ще могат да се извършват само по банков път чрез търговските банки.

Здравноосигурителният статус няма да се актуализира в периода от 1 до 9 януари 2023 г. Ако в този период се плати през търговска банка, то възстановяването на здравни права става в офис на НАП чрез издаване на удостоверение за непрекъснати здравноосигурителни права на хартиен носител. Следващата актуализация на здравния статус ще бъде на 9 януари и тя ще включва всички данни към тази дата. 

Подаването на Декларация образец 7 в периода 31 декември – 09 януари 2022 г. ще може да става чрез електронната услуга с персонален идентификационен код или КЕП, както и на място в офисите на НАП, но подадените данни ще се отразят в системата след 9 януари 2023 г.

В периода от 30 декември 2022 г. до 9 януари 2023 г. физическите и юридическите лица ще имат достъп до всички електронни услуги, предоставяни от НАП, с изключение на заявления за регистрация и дерегистрация по Закона за ДДС. Тези документи ще се подават само на хартиен носител в офис на НАП по регистрация; промяна на имейл и телефон за контакт с НАП през новата електронна услуга "Управление на достъпи и на контактна информация"; подаване на искане за издаване на документ; потвърждаване на издаден персонален идентификационен код (ПИК); подаване на заявление за приоритетно плащане на осигурителни вноски, в това число и за допълнително задължително пенсионно осигуряване; плащане на задължения за данъци, осигурителни вноски и задължения, подлежащи на принудително събиране чрез електронните услуги на НАП.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Финанси:

Предишна
Следваща