„Булгартрансгаз“ ЕАД премина финансов одит по проекта от общ интерес за рехабилитация, модернизация и разширяване на българската газопреносна мрежа

Енергетика / България
3E news
1486
article picture alt description

източник: БНТ, архив

„Булгартрансгаз“ ЕАД и Европейската изпълнителна агенция по климат, инфраструктура и околна среда (CINEA) приключиха процедура по финансово одитиране на разходите по проекта „Рехабилитация, модернизация и разширяване на българската преносна система - Фаза 2". Проектът е от общ интерес за Европейския съюз и е реализиран с грантово финансиране. Финансираните дейности обхващат рехабилитация на два участъка от Северния полупръстен на българската газопреносна мрежа, съобщиха от преносния оператор.

Извършеният одит обхваща разходите, направени от началото на изпълнение на грантовото споразумение - 08.01.2019 г. до края на втория отчетен период 31.12.2020 г. В рамките на проверката беше извършен преглед на системите за счетоводство и управление на проекти на „Булгартрансгаз“ ЕАД и на съответната документация. За проверените обществени поръчки, свързани с реализацията на проекта, е потвърдено съответствие с приложимото законодателство на ЕС и Република България. Потвърден е и пълният размер на заявените от дружеството разходи за възстановяване.

Получени са препоръки и указания относно отчитането на дейностите и разходите по проекта, които ще бъдат приложени както при финалното отчитане на одитирания проект, така и по отношение на другите финансирани от CINEA проекти, които „Булгартрансгаз“ ЕАД изпълнява - разширението на ПГХ Чирен и интерконектора България-Сърбия.

Безвъзмездното финансиране с европейски средства и сътрудничеството между Булгартрансгаз и CINEA допринасят за ефективната и навременна реализация на проектите от общ интерес за ЕС. Проектите, реализирани от българският газопреносен оператор в сътрудничество с ЕС, гарантират енергийната сигурност и диверсификацията на доставките на газ за България и региона, припомнят от оператора на газопреносната мрежа.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща