Омбудсманът настоява за компенсации на домакинствата заради повишените разходи за природен газ

Ковачева поиска също всички битови клиенти да получат подкрепа по еврорегламента за справяне с високите цени на енергията

Енергетика / България
3E news
488
article picture alt description

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до служебния премиер Гълъб Донев и до служебния министър на енергетиката Росен Христов, в която поиска справедливи компенсации заради екстремно повишените разходи за природен газ на всички домакинства, които разчитат на това гориво.

„С дълбока загриженост се обръщам към Вас по повод внесеното от „Булгаргаз“ ЕАД заявление за утвърждаване на цена на природния газ за м. януари 2023 г. в размер на 204,53 лв./MWh. Това безпрецедентно високо увеличение - с 38,9 %, в сравнение с действащата цена за настоящия месец, се случва по време на отоплителния сезон“, пише омбудсманът, цитирана от пресцентъра на институцията.

Проф. Ковачева обръща внимание, че при значително по-ниските регулирани цени на природния газ – между 102,33 лв./MWh и 162,57 лв./MWh, в периода от м. декември 2021 г. до м. май 2022 г., се е изпълнявала правителствена Програма за компенсиране на битови клиенти на природен газ и топлофикационни дружества, които използват като основно гориво природен газ, с подпомагане с фиксирана сума на един MWh.

Тя подчертава, че стръмното нарастване на регулираните цени на природния газ за българските потребители обаче, продължава и през месеците след приключването на Програмата.

„Във връзка с това, както и по повод значителното увеличение на цените и на другите видове енергия за домакинствата, на 01.07.2022 г. се обърнах към правителството с препоръка за спешно приемане на нова програма за компенсиране на част от повишените енергийни разходи на битовите потребители. С притеснение отбелязвам, че до момента не е известно да се предприети стъпки за решаването на този належащ проблем“, изтъква Ковачева.

Тя посочва, че в институцията множество граждани се жалват за получаването на справедлива подкрепа от държавата заради екстремното поскъпване на енергийните източници и особено на природния газ.

„В продължение на становището си, представено в рамките на Обществено обсъждане на Проект на Постановление за мерките по прилагане на Регламент (ЕС) 2022/1854 на Съвета от 6 октомври 2022 г. относно спешна намеса за справяне с високите цени на енергията, се обръщам към Вас с апел за възможно най-бързо изготвяне и прилагане на правителствена програма за компенсиране на повишените енергийни разходи на битовите клиенти на природен газ“, пише още омбудсманът. И настоява в кръга на клиентите с право на компенсации да бъдат включени и домакинствата в многофамилни жилищни сгради с локални газови котли, които не получиха досега финансова подкрепа от държавата.

Омбудсманът обръща внимание, че свръхвисоките цени на природния газ значително увеличават разходите и на топлофикационните дружества, които използват този вид гориво и ако те не получат държавна помощ за покриване на разликите, КЕВР ще трябва да включи тези безпрецедентно високи разходи в цените на топлинната енергия за крайните клиенти от 1 юли 2023 г.

„Категорично е становището ми, че тази финансова тежест не бива да се прехвърля на гърба на битовите потребители на топлинна енергия, като се има предвид, че цените и сметките за топлинна енергия и понастящем са на ръба на социалната поносимост“, подчертава общественият защитник.

По-рано този месец омбудсманът Диана Ковачева изпрати отделно становище до служебния министър-председател Гълъб Донев, в което поиска спешна подкрепа на всички битови клиенти на енергия – поводът бе публикуваният за Обществено обсъждане Проект на Постановление за мерките по прилагане на Регламент (ЕС) 2022/1854 на Съвета от 6 октомври 2022 г. за спешната намеса по справяне с високите цени на енергията.

В становището си тя подчерта притеснението си, че крайните битови клиенти на енергия са пропуснати изцяло от Проекта на Постановление като възможни получатели на финансови средства от солидарната вноска, дължима от свръхприходите на задължените енергийни дружества.

„Крайните битови клиенти на електроенергия, топлинна енергия, природен газ, автомобилни горива и твърди горива за отопление понасят рекордно високи цени на енергията в продължение на повече от една година. Успоредно с това очаквам да бъде гарантирано, че правителството няма да допусне противопоставяне на компенсациите за домакинствата и тези за стопанските субекти“, пише общественият защитник.

Проф. Ковачева апелира подкрепата за смекчаване на последиците от високите цени на енергията – за крайните битови клиенти и по-специално за уязвимите домакинства, да бъде уредена в Проекта за Постановление. За целта тя предлага три конкретни възможни подхода.

Първият е използването на част от финансовия ресурс, формиран от целевите вноски по регламента за изплащане на държавна подкрепа за всички домакинства във връзка с високия ръст на инфлацията, вследствие екстремните цени на енергийните ресурси.

Вторият е фокусиране на подкрепата към енергийно бедните домакинства.

„Предвид напредъка в изработването на дефиниция за „енергийна бедност“ и на критерии за идентифициране на домакинствата в положение на енергийна бедност, смятам за подходящо те да бъдат въведени в нормативната уредба и да бъдат използвани за определяне на кръга на домакинствата, които ще имат право на подкрепа по Регламент (ЕС) 2022/1854“, посочва омбудсманът.

Третият подход, предлаган от проф. Ковачева, е само в случай че изпълнителната власт няма готовност да предложи за кратко време цялостно решение – да има възможност с решение на Министерски съвет да бъде отпусната еднократна финансова подкрепа за отопление за настоящия зимен сезон 2022-2023 г. на вече определените уязвими групи.

Ковачева посочва и кои са те - лица и семейства, подпомагани по Наредба РД-07-5 от 2008 г. „За условията и реда на отпускане на целева помощ за отопление“;  майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на 1 година по реда на чл. 8, Ал. 1 и 5 от Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД); лица и семейства получили „Еднократна помощ за ученици, записани в първи клас по чл. 10а от ЗСПД“;  лица с над 90 на сто степен на увреждане и ниски лични доходи от пенсия, които получават месечна финансова подкрепа по реда на чл. 70 от Закона за хората с увреждания (ЗХУ); лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по реда на чл. 8д от ЗСПД както и по чл. 8е от ЗСПД; лица и семейства, получили „Еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП)“; лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с Еднократна помощ по реда на чл. 16 от ППЗСП, въз основа на установеното ниво на материално лишение.

В становището си проф. Ковачева подчертава като много съществен пропуск липсата на конкретика по отношение на бъдещите програми за изразходване на приходите.

Друг недостатък, който открива омбудсманът, в Проекта за Постановление е неговото фокусиране изцяло в сектор „Електроенергетика“. Така на практика от него отсъстват напълно действията по трета глава за „Мерки по отношение на отраслите на суровия нефт, природния газ, въглищата и нефтопреработването“.

„Категорично е становището ми, че такива мерки следва да бъдат разработени в най-кратък срок“, подчертава Диана Ковачева.

Позовавайки се на основната цел на Регламент (ЕС) 2022/1854 за „спешна намеса за справяне с високите цени на енергията“ Диана Ковачева отправя препоръка програмите за изразходване на приходите да бъдат изготвени и предложени за обществено обсъждане достатъчно рано, предвид сроковете за изпълнение и докладване от държавите-членки, предвидени в Регламент (ЕС) 2022/1854.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща