Започват дейностите по залесяване със 62 млн. лева по програма "Околна среда"

Министерството на околната среда и водите подписа договори с три от шестте държавни горски предприятия.

Климат / България , Екология
3E news
613
article picture alt description

Снимка: МОСВ

Началото на дейностите беше дадено днес от министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова заедно с министъра на земеделието Явор Гечев.

Започват дейностите по залесяване със 62 млн. лева по програма "Околна среда" 2014-2020, съобщиха от Министерството на околната среда и водите. Средствата ще послужат за изпълнението на ключов ангажимент на страната към инициативата на ЕС за засаждане на три милиарда нови дървета в изпълнение на Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие за 2030 г.

Началото на дейностите беше дадено днес от министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова заедно с министъра на земеделието Явор Гечев, зам.-министрите на околната среда Мария Бояджийска и на земеделието Валентин Чамбов, изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите Стоян Тошев. На срещата министър Карамфилова подписа договори с директорите на три от шестте държавни горски предприятия.

С дейностите по шестте проекта се предвижда общата площ на новозасъдените гори да е над 1300 ха, произведените нови фиданки – повече от 2,5 млн., а засадените – над 1 млн. Ще се финансират дейности по залесяване с дървесни видове, отглеждане, транспортиране и съхранение на посадъчен материал, ремонт и модернизация на разсадници, доставка на техника. В резултат от изпълнението им ще се увеличи капацитетът на предприятията за производство и засаждане, като се ремонтират разсадниковите стопанства.

Трите подписани днес договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура „Подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги, предоставяни от горите, чрез прилагане на лесовъдски практики и залесяване“ са на обща стойност 30 млн. лв.

Средствата за Югозападно предприятие – Благоевград са 12,5 млн. лв. Те ще послужат за производство и засаждане на над 2,2 милиона дръвчета върху обща площ от 330,5 ха. На Югоизточното предприятие – Сливен се предоставят 10 млн. лв. за залесяване на над 151 хектара и попълване на площи от над 148 хектара. За Южноцентралното предприятие са предвидени 8 млн. лв. за залесяване около на 154 ха и за попълване на горски култури на близо 41 ха.

С изпълнението на мерките по трите проекта площта на горските местообитания ще се увеличи с близо 700 ха, като същевременно ще се подобри природозащитното им състояние.

До края на годината предстои подписването на още три договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Северозападното, Северноцентралното и Североизточното държавно предприятие за над 30 млн. лв., с които се планира да се залесят над 600 ха нови гори.

В рамките на проекта на Северозападно държавно предприятие – Враца, за който се предоставят 10 млн. лв., се предвижда да бъде извършено залесяване на 3623 дка с около 680 хиляди фиданки и отглеждане на 19 806 дка горски култури и 1355 дка млади насаждения. Също в размер на 10 млн. лв. e бюджетът за Северноцентралното държавно предприятие – Габрово, с които ще се направи ново залесяване на 5353 дка и ще се подпомогне естественото възобновяваване и производството на посадъчен материал. Средствата от над 11 млн. лв., предвидени за Североизточно държавно предприятие – Шумен, ще допринесат за залесяване на 230 ха, както и извършването на съпътстващи дейности.

Процедурата по ОПОС 2014-2020 г. отразява новите стратегически и планови документи на европейско ниво, като целта й е да подкрепи изпълнението на мерки, които ще допринесат за увеличаване на покритието с горски местообитания и до подобряване на природозащитно им състояние.

Те са насочени към постигането на специфична цел „Подобряване на природозащитното състояние на видове и местообитания от мрежата Натура 2000“ на приоритетна ос 3 на ОПОС 2014-2020 година, съобщиха от екоминистерството.

Тази инициатива беше обявена от бившия министър на околната среда и водите Борислав Сандов, за да не се загуби неусвоен ресурс по мерките за води в програмата.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща