Продажбите на дребно в България са спаднали по-малко от средните за ЕС през октомври

Средният обем на продажбите на дребно в ЕС са намалели с 1.7% на месечна база и с 2.4 на сто на годишна, сочат данните на „Евростат“

Икономика / Финанси
Георги Вулов
368
article picture alt description

Снимка: архив 3е-news/Pixabay

Обемът на продажбите на дребно в България през октомври е намалял с 0.4% на месечна база през септември, когато се е повишил само с 0.1 на сто. На годишна база, обаче, е регистрирано повишение с 0.6 на сто, спрямо октомври 2021 година, спрямо увеличен ръст от 2.3 на сто през септември.

В същото време средният обем на продажбите на дребно за 27-те страни от Европейския съюз през ноември е намалял с 1.7% след покачване с 0.8% месец по-рано. На годишна база продажбите са спаднали с 2.4%, сочат обявените днес данни на статистическата служба на ЕС „Евростат“.

Продажбите на дребно в еврозоната през октомври 2022 г. са намалели с 1.8% спрямо предходния месец, сочат данни на Статистическата служба на Европейския съюз (Евростат). Анализаторите, анкетирани от „Блумбърг“, очакваха спад от средно 1.7%.

Според ревизираните данни, през септември показателят е нараснал с 0.8%, като преди това отчете ръст от 0.4%. Спрямо октомври 2021 г. продажбите на дребно намаляват с 2.7% вместо очаквания спад от 2.6%.

По този показател страната ни е сред първите 10 държави с най-нисък месечен спад, но с ръст на годишна база.

Месечно сравнение по сектори и по страни членки

В ЕС-27 обемът на търговията на дребно през октомври спрямо септември е бил с 2.1 на сто надолу при нехранителните стоки, и с 1.3 на сто при храните, напитките и тютюневите изделия, докато при автомобилните горива се е повишил с 0.3 на сто.

За същия период в еврозоната обемът на търговията на дребно намалява с 2.1 на сто при нехранителните стоки, и с 1.5 на сто при храните, напитките и тютюневите изделия, а при автомобилните горива се регистрира ръст с 0.3 на сто.

Сред страните членки, за които има налични данни, най-големи месечни намаления на общия обем на търговията на дребно „Евростат“ регистрира в Австрия (-4.6%), Хърватия (-4.0%) и Белгия (-3.3%). В горния край подреждането страните с най-големи увеличения на показателя са били Люксембург (+2.6%), Кипър, Малта и Португалия (+0.5% за всяка) и Испания (+0.4%). Да припомним за България е регистриран спад с 0.4 на сто.

Годишно сравнение по сектори и по страни членки

На годишна база през октомври в ЕС обемът на търговията на дребно се е понижил с 3.6 на сто при храните, напитките и тютюневите изделия, с 2.6 на сто при нехранителните стоки, и се разширява с 3.3 на сто при автомобилните горива. В същото време в еврозоната търговията на дребно при храните, напитките и тютюневите изделия, както и при нехранителните стоки се понижават съответно с 3.9 на сто и 2.6 на сто. При сектора на автомобилните горива продажбите на дребно нарастват с 2.5 на сто.

Сред държавите от ЕС, за които фигурират данни, най-голям годишен спад в общия обем на търговията на дребно е регистриран Дания (-9.5%), Швеция (-6.4%) и Белгия (-5.7%), докато най-голям годишен ръст е отчетен в Словения (+8.5%), Малта (+7.2%) и Латвия (+5.7 на сто).

Да припомним за България „Евростат“ отчита нарастване на продажбите на дребно с 0.6 на сто на годишна база.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Финанси:

Предишна
Следваща