Европа вече има единен пазар на електрическа енергия В рамките на деня

Енергетика / България , Електроенергия
3E news
729
article picture alt description

източник: ЕСО

Страните част от пазарното обединение „В рамките на деня“ (SIDC) потвърждават успешния старт на четвъртата вълна, с която Гърция и Словакия се присъединиха на 29 ноември 2022 г. Търговията на този сегмент вече е възможна в 25 държави от ЕС.

Номинираните оператори на пазара на електрическа енергия (НОПЕ) и Операторите на преносни системи (ОПС), участващи в пазарното обединение „В рамките на деня“ в Европа (SIDC- с предишно наименование XBID), потвърждават успешния старт на четвъртата вълна на обединението. Считано от вчера, 29 ноември 2022 г., през границите на Гърция и Словакия (ГърцияИталия и Гърция-България, както и Словакия-Чехия, Словакия-Унгария, СловакияПолша) вече се разпределя трансгранична преносна способност посредством непрекъсната търговия в SIDC.

„С това обединение на практика имаме единен пазар на електрическа енергия в ЕС на сегмента „В рамките на деня“. България е част от него вече три години и Енергийната борса оперира изключително успешно в рамките на обединението.“, каза Константин Константинов, изпълнителен директор на БНЕБ.

SIDC към момента обединява пазарите за непрекъсната търговия “В рамките на деня” на 25 страни: Австрия, Белгия, България, Хърватия, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Норвегия, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания и Швеция.

За SIDC

Пазарното обединение „В рамките на деня“ се базира на обща IT система с общи модули за подаване на оферти, за управление на капацитети и за доставки. Тя позволява да се сключват сделки между търговски участници в различни пазарни зони в рамките на пазарното обединение, докато има наличен свободен преносен капацитет. Системата позволява както експлицитното разпределение на преносни способности (одобрено от съответните регулаторни органи), така и имплицитно непрекъснато разпределение. Тази функционалност е в синхрон с Европейския целеви модел за интегриран пазар „В рамките на деня“.

Разширяването на европейския пазар „В рамките на деня“ е ключов компонент от процеса на завършване на Европейския вътрешен пазар на енергия. С нарастващия дял на мощностите с непостоянна генерация в европейския енергиен микс, свързването на пазарите „В рамките на деня“ чрез трансгранична търговия е изключително важен инструмент за пазарните участници за поддържане на балансирани позиции. Целта на инициативата пазарно обединение „В рамките на деня“ е да повиши ефективността на търговията в рамките на деня.

За БНЕБ

Българска независима енергийна борса, дъщерна компания на БФБ, е лицензирана да организира борсов пазар на електрическа енергия в България през 2014 г. БНЕБ осигурява надеждна, прозрачна и конкурентна платформа за търговия с електрическа енергия, която дава възможност на търговските участници да сключват сделки на пазарни цени посредством разнообразни продукти. За целта БНЕБ оперира борсовите сегменти „В рамките на деня“, „Ден напред“ и „Двустранни договори“. БНЕБ ЕАД е пълноправен член на SDAC (Single Day-Ahead Coupling, с предишно наименование MRC - Multi-Regional Coupling) и асоцииран член на PCR (Price Coupling of Regions). От 2016 г. БНЕБ е пълноправен член и на асоциацията на европейските енергийни борси Europex. Повече информация за БНЕБ на: www.ibex.bg

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща