Вместо изкуствени торове може да използваме компост в кръгова икономика

Общините са задължени да изпитват качеството на биоотпадъците и има наредба каквато липсва за твърдите горива, за пелетите и RDF.

Икономика / България , Климат / Екология
Рая Лечева
862
article picture alt description

Източник 3eNews/Рая Лечева

Общините са задължени да изпитват качеството на биоотпадъците или т.н. фермантационни продукти и има наредба за използване в земеделието, насърчава се използването като почвоподобрители. Това съобщи Ваня Маркова, ръководител на единствената акредитирана у нас лаборатория за изпитване качеството на биогорива и компост към Енергийна агенция, Пловдив по време на XVI Национална конференция на Асоциацията на енергийните агенции. Всъщност за разлика от липсата на наредба за качеството на твърдото гориво, на пелетите и на RDF, при биоотпадъците има детайлно сертифициране на качеството. На конференцията се коментира темата, че умишлено не се въвеждат от години наредби за качеството на твърдите горива и пелетите, а също и на RDF и се продават масово некачествени продукти. Оказва се, че биологичните отпадъци са най-проверени.

Произведеният компост се произвежда от паркове и градини, но по-големите общини имат повече компост. Възможно е да се ползва компост, който произвеждат биогаз инсталациите, но информацията сред фермерите не е достатъчна, каза Кирил Райчев от Черноморски изследователски енергиен център.

Лияна Аджарова от Асоциацията на Българските енергийни агенции кръгова икономика не се получава, този ферментационен продукт е с много добри качества и е изключителен почвен подобрител. По същия начин е ферментационният продукт от утайките на пречиствателните станции. Биогаз инсталации на пречиствателните станции имат Столична община, Габрово, предстои и в Пловдив. Редица общини също подготвят по оперативна програма „Околна среда“.

Вместо изкуствени торове, заводите за торове да оползотворяват този ферментационен продукт, препоръча Аджарова.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща