Финансов инструмент ще подпомага бизнеса със 146 млн. лева по програмата за ВЕИ и локално съхранение за собствени нужди

До седмица програмата ще бъде публикувана за обществено обсъждане, а финансовия инструмент ще заработи до края на годината, съобщиха от Министерството на иновациите и растежа,

Икономика / Анализи / Интервюта , България
Рая Лечева
1631
article picture alt description

Снимка: 3eNews/Рая Лечева

До края на годината новият финансов инструмент по програмата за ВЕИ и системи за локално съхранение ще бъде наличен на пазара, каза Велина Попова от Министерството на иновациите и растежа (на снимката: втората отляво надясно).

Програмата за ВЕИ и локално съхранение за собствени нужди за бизнеса до седмица ще бъде обявена за обществено обсъждане. Това обяви Велина Попова, началник отдел "Програмиране" на Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерството на иновациите и растежа по време на XVI Национална конференция на Асоциацията на енергийните агенции "Енергийна ефективност и ВЕИ- как да посрещнем предизвикателствата на енергийния преход и енергийната бедност", на която 3eNews e медиен партньор. 

До дни публикуват програмата за ВЕИ и локално съхранение за обществено обсъждане

Ще могат да се изградят фотоволтаици до 1 MW с батерии за собствено потребление и в програмата ще могат да се включат както малки и средни предприятия, така големи предприятия и физически лица. На въпрос на 3eNews Попова каза, че към момента няма разпределение на бюджета за малки и големи предприятия и финансирането ще става на конкурентен принцип, но важното е че всички имат тази възможност включително и физически лица. Изключени за подпомагане са секторите на селското стопанство и производители на енергия.

Ще се включи нещо ново, включване на финансов инструмент, който ще допълва безвъзмездната помощ. Той ще разполага с над 146 мл. лева. Допустими ще бъдат и физически лица, които може да вземат кредит при по-облекчени условия и при по-дълъг период на погасяване. До края на годината този инструмент ще бъде наличен на пазара. Той ще се сформира с помощта на Европейския инвестиционен фонд, който ще предостави финансиране на търговски банки, които ще отпускат кредитирането при облекчени условия, каза Попова. 

Включват финансови инструменти за енергийна ефективност и кръгова икономика по програма "Конкурентоспособност"

По програма "Конкурентоспособност" има два основни приоритета за финансиране на зеления преход, който е с дял от почти 40% в програма от цялата програма за 2,93 млрд. лева. 

Мерките за енергийна ефективност ще включват финансов инструмент плюс безвъзмездни средства от 260 млн. лева. Включват дейности по въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт, въвеждане на системи за мониторинг и контрол на енергопотреблението. Също и изпълнение на мерки за енергийна ефективност в предприятията въз основа на енергиен одит, стимулиране използването на електрическа, топлинна и охлаждаща енергия, произведена от ВЕИ.

Финансовият инструмент ще включват и мерките за кръгова икономика, по-ефективно използване на ресурси, поправка, повторна употреба, разработване на продукти с увеличена трайност, по-добро управление на отпадъци, по-добри и зелени продукти, стимулиране на предприятията да използват енергия, произведена от ВЕИ, които произвеждаме за 304 млн. лева. Реалните средства, които ще бъдат предоставени ще са три пъти повече, заяви Попова.

Възможностите за финансиране от Българската банка за развитие

Българската банка за развитие допълва пазара и не конкурира търговските банки като националната банка тя се стреми да подобрява услугите като предстои въвеждане на електронно кредитиране, каза София Касидова от Българската банка за развитие.

Банката предоставя и банкови гаранции за рискови предприятия пред търговските банки. Българската банка за развитие предлага кредити и за стартиращи предприятия, малки и средни компании до 5 млн. лева, достъп на по-рискови компании, гъвкаво, обезпечение, дълги срокове на погасяване, каза Касидова. Бизнесът иска по-скоро улеснение, по-малко самоучастие, затова са създадени мерките:

· Програма за чиста енергия финансира фотоволтаични активи до 1 мегават пик, новото е, че предвижда ниско самоучастие 5%, 15 години срок на погасяване, гратисен период върху главница и отчита време, което е необходимо да се направи инвестицията, проблемът в мащабното прилагане са бавните административни процедури и съгласувателни планове, които общините изискват.

· Мярка Енергийна ефективност на МСП финансира предприятия с проекти за енергийна ефективност, неодобрени по програма Конкурентоспособност. За първи път с тази програма се въвеждат по-сериозни технически изисквания, дори и такива, които не са приети за кандидатстване и се отпуска 100% грант

Българската банка за развитие работи по пилотен проект за финансиране на проекти за енергийна ефективност на енергийни общности.

Всъщност в момента по Плана за възстановяване ще се работи с Европейския инвестиционен фонд като финансов инструмент, а по програмите с Европейската инвестиционна банка, а двата финансови инструмента в някои случаи имат различни критерии, които включват и това може да създаден объркване в бизнеса, коментираха анализатори по време на конференцията. 

Бизнесът иска средствата да стигнат максимално бързо с отпадане на всички административни пречки

Според бизнеса има напредък в комуникацията между бизнеса и администрацията и подобряване на диалога, каза Добри Митрев, председател на Българската стопанска камара. 

Важно е да има предварителни консултации със заинтересовани страни преди обявяване на насоки за кандидатстване. В насоките се виждат странни неща, хубавото е, че минават на обществени обсъждания, по-хубаво е този ресурс, дали ще бъде безвъзмездни средства и финансови инструменти, максимално бързо да стигнат до бизнеса, допълни Добри Митрев. 

Той направи паралел между програмите и Националния план за възстановяване и устойчивост. Консултациите по Националния план бяха голяма мъка, накрая видяхме национален план, тогава когато беше подписано споразумението, драстично бяха променени параметрите в първоначалните варианти, коментира той.

Ние се конкурираме с предприятия с икономики от хилядолетия, да прескочим комплексите и да не се притеснява толкова администрация и бенефициент да комуникират заедно и бързо, защото средствата трябва да достигат възможно най-бързо, обясни още Митрев.

Съществуват над 900 административни режима. Всички общини въвеждат регулации, не е лошо, но те трябва да улесняват процедурите и да бъдем гъвкави, смята председателят на БСК. В кризисни условия например се иска смяна на горивната база бързо, но това изисква промяна в комплексните разрешителни, където е описана една горивна база, такава промяна за един бизнес ще отнеме година-две. Ако в комплексното разрешително имат възможност за няколко горива, предприятията трябва да отговорят на изискванията на Закона за акцизите и данъчните складове, процедурата е 6 месеца. В кризисни ситуации не е толкова важно да вземем най-правилното решение, а да го вземем максимално бързо, всяко забавяне води до прекратяване на договори и неустойки, каза Добри Митрев.

Търговските банки също участват в кредитирането на бизнеса с нови подходи

Такава препратка направиха и представителите на търговските банки. Пречка за малки бизнес е не толкова отпускането на кредит, а дългия период за получаване на всички административни разрешителни при изграждане на фотоволтаични инсталации, коментира Емил Джахов от Уникредит Булбанк. Банките се научават да отпускат кредити при по-гъвкави условия включително и при по-дълги срокове на погасяване включително 10 и 15 години, така че банките се учим, коментира Весела Гладникова от Първа инвестиционна банка.

Кредитите са все по-атрактивни включително за зелена енергия за собствено потребление, 100% финансиране и сезонен погасителен план с дълъг гратисен период до пускане на инсталацията в експлоатация. Зелена енергия за свободен пазар пък има например 95% финансиране. Съществуват кредити и за зелен транспорт без срок за предсрочно погасяване.

Необходима е по-голяма прозрачност и по-сериозно внимание в отразяване на мнението на заинтересованите страни при създаване на финансови инструменти, подчерта в началото и в края на конференцията Драгомир Цанев, изпълнителен директор на Центъра за енергийна ефективност "ЕнЕфект." Предстоят поредица от конференции на тема енергийна ефективност и възобновяеми източници на енергия като това е петата от общо 12, които ще организираме, обясни Цанев.

Регионите

София и Пловдив подготвят 2000 сгради за соларни инсталации на покривите

София и Пловдив по проект SolarCity подготвят 2000 сгради за соларни инсталации на покривите, каза на конференцията на Асоциацията на Българските Енергийни Агенции Теодора Полимерова от Столична община. Целта е не да предоставим безвъзмездна помощ на домакинствата, уточни тя, а да подготвим тези сгради да бъдат готови да кандидатстват.

Това са всички дейности по проучване и оценка на разходите, въздушно заснемане, специален софтуер обработени данни за всички тези две хиляди сгради, какви спестявания на емисии ще бъдат направени, колко ще бъде производството на електроенергия от ВЕИ. Цялата тази информация ще бъде обединена в платформа, която бъде обществено достъпна и всички сгради, които ще бъдат заснети и ще бъдат налични и ще могат да се възползват, защото първоначалната оценка е значителен разход, който етажните собствености не искат да поемат.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща