Делът на ВЕИ в преносната мрежа към 27 ноември расте с 27.16 %, а в разпределителната – с 15.90 на сто

Участието на базовите централи в енергийния баланс на страната от началото на годината към двадесет и седмия ден на ноември достига до плюс 11.17 процента в сравнение с аналогичния период на миналата година

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
1146
article picture alt description

източник: 3e-news.net

Производството на електроенергия е положително и запазва добър дял. Потреблението продължава да се свива. Салдото (износ-внос) остава на плюс. Добро участие държат и базовите централи, но данните за възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), както в преносната мрежа, така и в разпределителната са по-оптимистични. Водноелектрическите централи (ВЕЦ) все още остават на минус, но в сравнение с по-ранни периоди се наблюдава подобрение на данните. Това става ясно от оперативната справка за енергийния баланс на страната ни, изготвена от Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за времето от 1 януари до 27 ноември тази година (01.01.2022 г. – 27.11.2022 г.) спрямо аналогичните дни на предходната 2021 г.

Производството на електроенергия от началото на януари до двадесет и седми ноември тази година расте със 7.89 % и достига до обем от 45 543 255 MWh (отчетен ръст от 8.10 % седмица по-рано за сравнявания период до 20 ноември т.г. ). Година по-рано през посочения период производството на електроенергия е било от порядъка на 42 211 715 MWh.

Потреблението на електроенергия намалява с 1.71 % и за времето от първия ден на януари до двадесет и седмия ден на единадесетия месец от годината е в обем от 34 091 305 MWh  (седмица по-рано – минус 1.68 %). За сравнение, през аналогичния период на миналата година потреблението на електроенергия е възлизало на 34 684 537 MWh.

Салдото (износ-внос) все още остава високо и от началото на годината до двадесет и седми ноември расте с 52.14 %, достигайки до обем от 11 451 950 MWh (плюс 53.71% преди седмица). Според данните на системния оператор, година по-рано салдото (износ-внос) на електроенергия през аналогичния период на предходната 2021 г. е било в обем от порядъка на 7 527 178 MWh.

Базовите централи запазват все още добър положителен дял.  Така от първия ден на януари до двадесет и седмия на ноември участието им расте с 11.17 % до обем от 38 552 773 MWh. (седмица по-рано - плюс 11.60 % ) в сравнение с отчетените 34 678 872 MWh през аналогичния период на миналата година.

Възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) продължават да подобряват делът си и в преносната, и в разпределителната мрежи.

Участието на ВЕИ в преносната мрежа за  сравнявания период от настоящата година расте с 27.16 %, достигайки до обем от 1 444 348 MWh (преди седмица – плюс 26.69 %). Година по-рано за времето от началото на годината до двадесет и седми ноември участието на ВЕИ в преносната мрежа е било с 1 135 881 MWh. По-добрите резултати за посоченото време от тази година в частност се дължат на по-високото участие на вятърните (плюс 9.48 %) и фотоволтаични (плюс 61.06 %) централи, а също и на биомасата (плюс 9.65 %).

Делът на ВЕИ в разпределителната мрежа не само се запазва, но се и увеличава с 15.90 % и достига до обем от 2 041 692 MWh за времето от първия ден на януари до двадесет и седмия на ноември тази година  (ръст от 15.78 % отчетен преди седмица за предходния сравняван период до 20 ноември). За сравнение, през аналогичните дни на миналата година участието на ВЕИ в разпределителната мрежа е било с обем от порядъка на 1 761 524 MWh. В частност по-добрите данни са в резултат на доброто участие на вятърните (плюс 12.65 %) и фотоволтаични (плюс 22.61 %) централи и отново въпреки биомасата (минус 17.99 %).

Водноелектрическите централи (ВЕЦ) остават на минус и за посочения сравняван период от настоящата година делът им намалява с 24.40 % до обем от 3 504 442 MWh (минус 25.08 % отчетени седмица по-рано). Година по-рано за времето от началото на януари почти до края на ноември (27.11) според данните на системния оператор ВЕЦ са участвали с обем от порядъка на 4 635 438 MWh.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща