Работна група обсъжда създаването на Национална платформа за загубите на храни

Националната платформа всъщност ще бъде съвет, който включва представители на държавни органи на изпълнителната власт, представители на Националното сдружение на общините, на бизнеса и неправителствения сектор.

Климат / България , Екология
3E news
494
article picture alt description

Снимка: 3eNews

Работна група работи по създаването на Национална платформа за загубите на храни, съобщиха за 3eNews от Министерството на земеделието и храните. Работната група ще одобри Меморандум за сътрудничество и партньорство между Министерство на земеделието и браншови асоциации, сдружения и организации на заинтересованите страни. Меморандумът вече е изпратен до заинтересованите браншови асоциации, сдружения и търговски вериги, уточниха от МЗХ. Предстои финализиране на получените резултати и предприемане на следващи действия за официалното подписване на Меморандума като стъпка към създаването на Националната платформа, допълниха от ведомството.

Каква ще е ролята на Национална платформа за загубите на храни и какви ще са ползите от нея? 

На 7 октомври 2021 г. беше приета Национална програма за предотвратяване и намаляване на загубата на храни (2021 –2026 г.). Тя е разработена с цел намаляване загубите и разхищението на храни в съответствие с целта на ООН за устойчиво развитие, която изисква до 2030 година в глобален мащаб да се намали наполовина разхищението на храни на глава от населението на ниво търговия на дребно и домакинства и да се намалят загубите на храни по веригите на производство и доставка на храни, включително загубите след прибиране на реколтата.

За успешното прилагане на Националната програма е необходимо активното сътрудничество и координация между държавните институции, участниците по хранителната верига и неправителствените организации, като организации за хранително банкиране и асоциации на потребителите. Този подход на сътрудничество и взаимодействие позволява да се приложат много и разнообразни мерки. Само чрез обединяване на усилията на всички заинтересовани страни може да се постигне реална промяна. Съществена е споделената отговорност за прилагане на решения за намаляване на загубите на храни, които са ефективни както за хранителната верига, така и за отделната фирма, смятат от ведомството. 

Националната платформа ще бъде учредена с цел да се създадат форуми за дискусия и благоприятна атмосфера за установяване на партньорство и взаимодействие чрез диалог между държавните институции, браншовите и бизнес асоциациите и сдруженията на производители, преработватели и дистрибутори на храни, научноизследователската общност и неправителствени организации.

Националната платформа представлява механизъм за диалог и сътрудничество. С приемането на Меморандум за сътрудничество страните доброволно изразяват своята воля да приложат този механизъм за реализиране целите и мерките на Националната програма за предотвратяване и намаляване на загубите на храни.

Националната платформа е отворена инициатива, в която могат да се включат всички заинтересовани страни. Тя е форум, който функционира на доброволен принцип. Националната платформа е с основни функции на консултант, медиатор и инициатор на национално ниво между държавните органи и заинтересованите страни, подпомагащ прилагането на Националната програма за предотвратяване и намаляване на загубите на храни.

Националната платформа всъщност ще бъде съвет, който включва представители на държавни органи на изпълнителната власт, представители на Националното сдружение на общините, представители на браншови, търговски научно-изследователски организации, представители на неправителствени организации за хранително банкиране и асоциации на потребителите. Участниците, техният статут, права и отговорности, принципи и процедури за работа и взаимодействие между тях в рамките на Националната платформа се определят в анекси към Меморандума за сътрудничество.

Хранителните отпадъци в страната са около 500 000 тона,

решението е въвеждане на задължително събиране на биоотпадъци от домакинствата

Общите количества на образувани хранителни отпадъци в страната е значително – около 500 хил.тона – като подобрение в производствените процеси и общото им управление може да доведе до повишена ресурсна ефективност и значително намаляване на въглеродните емисии. Това е записано и в Стратегия за преход към кръгова икономика 2021-2027 г. (ТУК).

Националната програма за предотвратяване и намаляване на загубата на храни до 2026 г. (ТУК) би трябвало да обхваща всички етапи на хранителната верига: първично производство; преработка и производство; търговия на дребно и дистрибуция по друг начин; ресторанти и кетъринг услуги; и домакинства. Но всъщност не е много задълбочен документ. По-скоро предвижда бъдещи инициативи като създаване на Национална платформа за загубите на храни и мониторинг. По отношение на хранителните отпадъци от домакинства, много малка част от тях понастоящем се отклоняват от депониране. Въвеждане на задължително разделно събиране на био-отпадъци от домакинствата, едновременно с доизграждане на общинските системи за третиране на био-отпадъци, ще позволи оползотворяването на около 200 хил.тона хранителни отпадъци на година.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща