“Добротич Уинд” АД спечели делото за отмяна на мораториума върху развитието на вятърна енергия в Община Ветрино

Варненският административен съд реши, че забраната за монтиране на генератори е незаконна

Енергетика / България
3E news
917
article picture alt description

Източник: Добротич Уинд/CWP Global.

Решението на общинския съвет във Ветрино от юли 2022 година, с което се забранява поставяне на ветрогенераторни съоръжения на територията на общината, бе обявено за нищожно от Варненския административен съд. Делото бе образувано по жалба на проектната компания “Добротич Уинд” АД, която е готова да инвестира 1,2 млрд. лева в изграждането на вятърен парк на териториите на общините Ветрино и Вълчи дол. Законността на мораториума беше оспорена и от Областния управител на Варна.

Според магистратите решението на Общинския съвет на Ветрино е издадено в противоречие с нормите на Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) и Закона за устройство на територията (ЗУТ).

“Решението е постановено, без да се държи сметка за целта на закона – ЗЕВИ. Основната цел на специалния закон е насърчаване, а не забрана за изграждането на възобновяеми енергийни източници, въвеждането на неограничен във времето мораториум за изграждането на такива е в противоречие с една от основните цели на ЗЕВИ.”, е записано в съдебното решение.

Магистратите заключват и, че Общински съвет – Ветрино се е произнесъл при липса на материална компетентност, поради което решението му за въвеждане на мораториума е нищожно. Съдът постановява, че подобни мораториуми, инициирани от местната гражданска общност, не могат да бъдат разглеждани от общинския съвет, тъй като са предмет на национална и европейска политика.

“При произнасянето си ответникът (общинския съвет) не е взел предвид факта, че поставеният въпрос е част от държавната политика за насърчаване производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници и обществените отношения са уредени в специален закон. Оспореното решение е постановено и в противоречие с предходни решения на ответника, с които са приети Дългосрочна програма и Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници.”, се казва още в решението на Варненския административен съд.

“Винаги сме заявявали, че вярваме в компетентния и независим български съд. Това решение е изключително важно не само за нас, но и за развитието на целия регион и бъдещето на неговите граждани. То е положителен знак и за други инвеститори, които могат да се чувстват сигурни, че буквата на закона не може да бъде пренебрегвана у нас.”, коментира Биляна Петрова, изпълнителен директор на  “Добротич Уинд” АД. “Надяваме се и вярваме, че това решение на съда е добър повод за общинските съветници във Ветрино да преразгледат разумно и конструктивно позицията си, да оценяват обективно сериозните перспективи и реални позитиви от развитието на вятърната енергия и така да подходят с грижа и отговорност към всички граждани на общината и тяхното бъдеще. Ние сме убедени и сме го доказали в конкретиката на нашите предложения, че развитието на нашия проект ще донесе икономически и социални ползи за региона и хиляди българи и то с устойчив хоризонт от десетилетия напред.”, допълва Петрова.

Реализация на проекта на “Добротич Уинд” АД за вятърен парк на териториите на общините Ветрино и Вълчи дол ще допринесе за производството на зелен и евтин ток, който може да задоволи нуждите на 440 хил. домакинства. В допълнение е предвидена и мащабна социална програма в двете общини, като до гражданите ще достигнат 15 млн. лева. Инвеститорът направи и предложение без аналог до момента в България, като заяви публично готовност да покрива частично сметките за електроенергия на всички битови потребители в двете общини за срок от приблизително 35 години. Ще бъде покривана равностойността на 1200кВтч/ч консумация на битов потребител на годишна база, но не повече от равностойността на 500 лева за година. От тези енергийни помощи ще могат да се възползват общо около 14 хил. души.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща