Europex: Механизмът за коригиране на газовия пазар предизвиква опасения за финансовата стабилност и сигурността на доставките

EFET също предупреждава за проблеми с доставките, включително и при платформата за съвместна покупка на синьо гориво

Енергетика / Природен газ и горива , Свят
3E news
573
article picture alt description

 Асоциацията на европейските енергийни борси (Europex) отново изразява притеснения относно механизма за коригиране на газовия пазар. Това се казва в позиция на Асоциацията, до ръководството на Европейската комисия. Притеснения изразяват и от Европейската федерация на търговците на енергия (EFET).

Притесненията 

"Europex до голяма степен приветства предложенията на Комисията за съвместно закупуване, ефективна експлоатация на газовата инфраструктура, намаляване на търсенето на газ и подобряване на сигурността на доставките, както е посочено в проекта на регламент на Съвета за засилване на солидарността чрез по-добра координация на покупките на газ, обмен на газ през границите и надеждни ценови показатели. Вярваме, че горепосочените мерки могат да бъдат ефективно приложени за облекчаване на настоящата енергийна криза, причинена от намалените доставки на руски газ за Европа", се казва в позицията на Europex.

В същото време за пореден път се поставя въпроса за „развитието на механизма за коригиране на пазара“, така както е посочено в проекта за регламент на Съвета на ЕС и неофициалния документ на ЕК.  

„Газовите деривати, като фючърсния договор за предния месец TTF, са ключов инструмент за производителите и потребителите, включително енергоемката индустрия, за хеджиране срещу риска от промени в бъдещите спот цени на газа. Ако стане очевидна промяна в бъдещото предлагане или бъдещо търсене, участниците на пазара трябва да могат незабавно да преразгледат своите отворени договори, за да останат правилно хеджирани.

Ако таванът на максималната цена към договор за предния месец на TTF стане приложим без предварителна оценка на предпазните мерки, посочени в член 23 (2), виждаме големи рискове за финансовата стабилност и сигурността на доставките“, се посочва в позицията на Асоциацията на европейските енергийни борси.

Финансова стабилност

Ако реалната цена на газа надхвърли изкуствено ограничената цена на фючърса на първия месец на TTF, пазарните участници незабавно ще преместят търговията в двустранно извънборсово пространство. Подобен ход не само би довел до значително намаляване на прозрачността, но и крие сериозни рискове за финансовата стабилност, посочват още от Europex.

Те се позовават и на становище на Европейската централна банка от ноември тази година, касаещо финансовата стабилност.

„По-значителното пренасочване на комуналните услуги и енергийните компании към извънборсовото пространство би довело до по-големи рискове за контрагентите и финансовата система. Договорите с нецентрализиран клиринг изискват по-малко обезпечение за търговските фирми, но предполагат по-висок риск от контрагента и по-малко прозрачност за по-широкия пазар. Допълнителни опасения възникват от факта, че частичното преминаване към извънборсовото пространство се случва в среда на по-висока волатилност и следователно на повишен риск от неизпълнение на контрагента.“

В допълнение от Асоциацията поставят под въпрос съвместимостта на предложения механизъм и задълженията на оператора.  „Участниците на пазара, притежаващи открит интерес, биха били изложени на  несигурност“, се казва още в становището, като в подкрепа на това твърдение се посочва поемането на допълнителни ангажименти. „Тъй като участник на пазара, притежаващ отворен интерес, има задължението да извърши или приеме доставка, задействането на ценови лимит би включило участникът на пазара в задължение, тъй като той вече не може да има способността да променя позицията си.

Поради това твърдата горна граница на цените на пазарите на енергийни деривати ще подкопае основно тяхното правилно функциониране“, заявяват още от Асоциацията, посочвайки и други допълнителни рискове, касаещи клиринга.

Сигурност на доставките

От EUropex поставят под въпрос и сигурността на доставките, заради отказ от хеджиране, например.

„Когато механизмът се задейства, пазарните участници може да решат да не хеджират повече своето производство или потребление в договора за  месец напред на TTF. Вместо това те ще балансират позициите си чрез търговия на спот пазара. Това би оказало незабавен и значителен натиск върху спот цените, без да е сигурно, че няма да засегне сигурността на доставките“, пише в становището, като се обръща внимание конкретно за LNG, че той остава конкурентоспособен, за да не се пренасочва към други дестинации, които са готови да платят по-висока цена. От Europex препоръчват преди да се предприеме мярката за „коригиращ механизъм за газовия пазар“ дизайнът и въздействия да бъдат оценени по-задълбочено, за да се избегнат значителни непредвидени отрицателни последици.

Прилагането на ценови таван, смятат още от Асоциацията ще бъде пряка намеса в механизма на борсата.

„Всички подобни инвазивни интервенции ще трябва да бъдат правилно проектирани и изградени и стриктно тествани, включително чрез пазарни консултации, за да се гарантира, че промените няма да повлияят отрицателно на правилното функциониране на пазарите и способността на пазарните участници да ги използват. Нереалистично е да се предположи, че това може да бъде постигнато в рамките на кратък период от време и със сигурност не преди края на тази зима.

В заключение, предложеният от Комисията механизъм не отчита гореспоменатите рискове и, когато бъде приложен, може ефективно да бъде задействан без предпазни мерки или съществена оценка на въздействието. Фактът, че механизмът може просто да бъде спрян от Комисията, след като бъде задействан, ще доведе до необратими щети. За да се гарантира финансова стабилност, следва да се извърши предварителна оценка от ЕЦБ. По подобен начин условията, свързани със сигурността на доставките, следва да бъдат оценени от ACER и ESMA преди прилагането на механизма.

Убедени сме, че предложението за механизъм за коригиране на пазара няма да постигне основната си цел за намаляване на цените на енергията, но сериозно ще застраши сигурността на доставките в ЕС и ще създаде сериозни рискове за финансовата стабилност в Европа. Освен това това ще има сериозни и потенциално неотменими отрицателни последици върху функционирането и конкурентоспособността на европейския пазар за търговия на едро с енергия, които могат да продължат и след настоящата криза“, заключават от Europex.

 Несъгласие с предложенията на ЕК изразяват и от EFET

"Неотложният проблем, който трябва да се реши, е физическият недостиг на газ. Подобряването на достъпа до съществуващ втечнен природен газ и транспортен капацитет и целенасочените инвестиции ще помогнат за вноса и получаването на повече газ. След като тази опция бъде изчерпана, ще е необходимо намаляване на търсенето, за да се поддържат системите балансирани в краткосрочен план", посочват от  своя страна от Европейската федерация на търговците на енергия (EFET). Според тях най-добър вариант за облекчаване на финансовата тежест е целевата финансова подкрепа.

„EFET е изключително обезпокоен от предложената намеса на механизъм за коригиране на пазара на газ в начина, по който се определя цената на Механизма за определяне на цената на TTF“, се посочва в позицията. „Изкуственото ограничаване на цената на TTF би имало значителни последици за търсенето и предлагането (увеличаване на търсенето на газ и намаляване на стимулите за търсене), което всъщност може да влоши настоящите проблеми.

 Мярката може да предизвика спорове по договори, които се отнасят до TTF – което потенциално може да доведе до допълнителни ограничения на доставките.

TTF е най-конкурентният и най-използваният център за търговия в Европа. Мярката би намалила прозрачността и наличието на надеждни ценови сигнали, които са необходими за хеджиране на риска“, посочват още от EFET. Въпроси и проблеми има и по отношение на прокламираната от ЕК платформа за съвместни покупки на газ", се посочва в становището.

EFET признава необходимостта от облекчаване на икономическата тежест на потребителите от високите цени. Въпреки това, някои от предложените мерки, включително ограничения на цените и интервенции в процесът на договаряне ще намали  доставките и ще увеличи разходите по други начини“, смятат енергийните търговци.

Както е известно енергийните министри на страните от Европейския съюз трябва да се съберат на 24 ноември на поредната среща, на която да изразят становище по предложеният механизъм на Европейската комисия за коригиране на цените на природния газ. По-рано стана ясно, че Европейската комисия може да публикува предложенията за промяна още преди срещата. Както става ясно целта е решение да бъде взето, колкото се може по-бързо, така че нов регламент на ЕК да влезе в сила още от началото на 2023 година. Междувременно отдавна е ясно, че и самите страни в ЕС са на доста различни позиции. 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Природен газ и горива:

Предишна
Следваща