Започват работа по промени при управлението на отпадъците от препарати за растителна защита

Климат / България , Екология
3E news
429
article picture alt description

Ще проучим законодателството на страните членки в ЕС по отношение на управлението на опасните отпадъци, в частност опаковките от продуктите за растителна защита.  Ще изготвим становище, което да удовлетворява всички засегнати страни, съобщи заместник-министърът на земеделието Тодор Джиков по време на първата работна среща на междуведомствената експертна работна група с представители на Министерството на земеделието и Министерството на околната среда и водите.

Дейността на работната група е насочена към изготвяне на предложения за изменение на нормативната уредба в областта на управлението на опасни отпадъци, генерирани от дейността на земеделските стопани.

Експертите от двете ведомства обсъдиха варианти за улесняване на процедурата за управление на опаковките от продуктите за растителна защита, подлежащи на специфичен контрол и третиране, като се избегне административната тежест за земеделските стопани, при запазване на високо качество на околната среда.

В някои страни членки на ЕС, земеделските производители имат сключен договор с фирми, в който е описано, че отчетността, регистрацията, попълването на данни и останалите административни правила са подробно описани и се извършават от фирмите, каза заместник-министър Джиков.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща