Въглищните ТЕЦ в Индия ще бъдат задължени да строят ВЕИ

Енергетика / Свят
3E news
1422
article picture alt description

Източник: pixabay

След април 2024 г. при строителството на каквато и да е въглищна електроцентрала трябва да се изграждат паралелно и ВЕИ мощности. Те трябва са не по-малко от 25 % от мощността на въглищната електроцентрала. Като алтернатива се допуска придобиване от централата производител на възобновяема енергия в същия размер. Това се предвижда в работен документ на министерство на енергетиката на Индия, публикуван за коментари от участниците на пазара по повод въвеждането на квоти от възобновяеми енергийни източници (Renewable Generation Obligation) за ТЕЦ-овете в страната.

В приетата през 2016 г. тарифна политика от страната се казва, че всяка генерираща компания, която смята да построи ТЕЦ, работеща на базата на въглища трябва да създаде мощности за производство от ВЕИ, или да закупи възобновяема енергия, еквивалентна на съответната мощност. На практика предложените текстове вече определят и датата, от която ще започне практическото действие на изразените намерения.

През юни министерство на енергетиката на Индия публикува също подобен документ. В него се определя, че през 2025 г. - 2026 г. финансови години 58 ТВтч електроенергия, произвеждани от ТЕЦ-овете, трябва да бъдат заменени от електроенергия на основата на ВЕИ.

В момента около 70% от електроенергията в Индия се произвежда на базата на въглищни електроцентрали и се предвижда постепенен спад. Според проекта на страната по т.нар. План за развитие на електроенергетиката на Индия делът на слънчевата енергетика в производството на електроенергия в страната през 2032 година трябва да достигне 23 %, а общо делът на вятърните и слънчеви мощности – 32 %. Към посочената година слънчевите мощности трябва да са от порядъка на 333,5 ГВт.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща