ICGB усвои и последния транш от дългосрочния заем по линия на Европейската инвестиционна банка

До края на календарната година ще бъдат подадени и заявките за усвояване на последните вноски от безвъзмездните финансирания от ОПИК и ЕЕПВ за реализация на газовия интерконектор Гърция-България

Енергетика / България
3E news
1030
article picture alt description

Независимият преносен оператор ICGB усвои и последния транш от дългосрочния заем по линия на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за реализация на междусистемната газова връзка Гърция-България.

Интерконекторът заработи на 1-ви октомври 2022 г., като по него се доставя близо 1/3 от количествата, необходими за обезпечаване вътрешното потребление на природен газ за България. Общата стойност на проекта е 253 млн. евро, които са обезпечени със средства на акционерите БЕХ и IGI Poseidon, 109.9 млн. евро под формата на дългосрочен заем от ЕИБ, безвъзмездно финансиране в размер на 45 млн. евро по линия на Европейската енергийна програма за възстановяване (ЕЕПВ) и 39 млн. евро, отпуснати по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК 2014-2020).

Още по темата

Финансирането се усвоява от ICGB на отделни траншове по всяка програма само след проверки на терен и одити на необходимата документация, така че да бъде удостоверено качественото изпълнение на всички дейности по изграждане и реализация на газопровода IGB. Към днешна дата последният транш на дългосрочния заем е предоставен от ЕИБ към ICGB след успешно преминат одит от независимите експерти от RSK Environment Limited.

До края на календарната година ще бъдат подадени и заявките за усвояване на последните вноски от безвъзмездните финансирания по ОПИК и ЕЕПВ за реализация на газовия интерконектор Гърция-България.

От началото на строителната фаза в края на 2019 г. до момента, ICGB е преминала общо 6 независими одита по линия на социалните и екологични ангажименти, които компанията следва да изпълнява като част от условията за финансиране от ЕИБ. Всички проверки са завършили успешно, без регистрирани сериозни отклонения от зададените норми.

Във фазата на търговска експлоатация на газопровода този тип независими одити – включително на терен, ще се извършват веднъж годишно. Част от ангажиментите на ICGB като оператор на газопровода включват ефективното управление на въздействието, което проектът оказва върху биоразнообразието в регионите, през които минава трасето на интерконектора. За тази цел компанията е въвела 5-годишен мониторингов период, по време на който ще бъде проследявано успешното прилагане на всички дейности по възстановяване и био възобновяване от фазата на строителство.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща