ЕК представи пакета си от мерки за справяне с високите енергийни цени

Енергетика / Анализи / Интервюта , Свят
3E news
1473
article picture alt description

Източник: Аудио-визуална служба на ЕК, архив.

Европейската комисия предлага нов извънреден регламент за справяне с високите цени на газа в ЕС и гарантиране на сигурността на доставките тази зима. Това ще стане чрез съвместно закупуване на газ, механизми за ограничаване на цените на газовата борса TTF, нови мерки за прозрачно използване на инфраструктурата и солидарност между държавите членки, както и непрекъснати усилия за намаляване на търсенето на газ. Предлага се и нов бенчмарк за вноса на втечнен природен газ. Това съобщиха днес от ЕК.

Регламентът съдържа следните основни елементи:

- Обединяване в ЕС на търсенето и съвместно закупуване на газ за договаряне на по-добри цени и намаляване на риска държавите членки да наддават една друга на световния пазар, като същевременно се гарантира сигурност на доставките в целия ЕС.

- Напредване на работата за създаване на нов бенчмарк за ценообразуване на втечнен природен газ (LNG) до март 2023 г. и в краткосрочен план ЕК предлага механизъм за коригиране на цените за установяване на "динамична" ценова граница за трансакции на газовата TTF борса и временна честотна лента за предотвратяване на екстремни скокове на цените на пазарите на деривати.

- Стандартни правила за солидарност между държавите членки в случай на недостиг на доставки, разширяване на задължението за солидарност до държави членки без пряка тръбопроводна връзка, за да включи и тези държави със съоръжения за втечнен природен газ; както и предложение за създаване на механизъм за разпределяне на газ за държавите членки, засегнати от извънредни ситуации в доставките на газ в региона или Съюза.

Пакетът на ЕС включва други мерки за опит за укротяване на високите цени чрез промяна на правилата на енергийния пазар. Местата за търговия ще бъдат задължени да налагат горни и долни лимити на цените всеки ден на енергийните деривати за предния месец, за да ограничат нестабилността, коментира агенция „Ройтерс“.

ЕС също така ще натовари енергийните регулатори да въведат алтернативна референтна цена за втечнен природен газ (LNG) до 31 март 2023 г. Отделно предложение ще стартира съвместно закупуване на газ между страните от ЕС, за да се опита да осигури гориво за повторно зареждане на изчерпаните газови хранилища навреме за следващата зима и да договори по-ниски цени.

Държавите ще трябва да закупят съвместно 15% от обема, необходим за постигане на целта на ЕС за запълване на газовите хранилища до 90% до 1 ноември 2023 г. Държавите ще бъдат отговорни за обединяването на техните местни компании да участват в схемата, като не планират да купуват руски газ.

В комбинация с вече договорени мерки за намаляване на търсенето на газ и електроенергия, съхранение на газ и преразпределение на излишните печалби от енергийния сектор, тези нови стъпки ще подобрят стабилността на европейските газови пазари тази зима и след това, се посочва в предложението на ЕК.

Мерките също така ще помогнат за допълнително смекчаване на ценовия натиск, изпитван от европейските граждани и индустрията, като същевременно гарантират сигурност на доставките и функциониращ вътрешен пазар.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви редица предложения, насочени към смекчаване на продължаващата енергийна криза в Европейския съюз.  Пакетът от предложения възнамерява "да предотврати скокове на цените и манипулиране, да осигури повече прозрачност и стабилност на пазара и да гарантира справедливи цени и газови потоци и в кризисна ситуация", се посочва в изявлението на Комисията, цитирано от БНР.

Фон дер Лайен каза, че Комисията ще представи правни инструменти за обединяване на търсенето на енергия на европейско ниво, като "обединяването на търсенето е задължително за най-малко 15% от обемите, които са необходими за запълване на хранилищата".

ЕК предлага да предостави на ЕС нови правни инструменти за съвместно закупуване на газ. Комисията ще сключи договор с доставчик на услуги, който да организира агрегиране на търсенето на ниво ЕС, като групира нуждите от внос на газ и търси оферти на пазара, които да отговарят на търсенето. ЕК предлага задължително участие на предприятията на държавите членки в агрегирането на търсенето в ЕС, за да постигнат поне 15% от съответните им цели за запълване на газовите хранилища.

На компаниите ще бъде разрешено да сформират европейски консорциум за закупуване на газ в съответствие с правилата на ЕС за конкуренцията. Съвместното закупуване ще помогне на по-малките държави членки и по-специално на компаниите, които са в по-неблагоприятно положение като купувачи, да получат достъп до обеми газ при по-добри условия.

Регламентът също така включва разпоредби за повишаване на прозрачността на планираните и сключени покупки на газ, за да се оцени дали са постигнати целите за сигурност на доставките и енергийна солидарност. Комисията следва да бъде информирана преди сключването на всяка покупка на газ или меморандум за разбирателство над обем от 5 тераватчаса (TWh, или малко над 500 милиона кубични метра) и може да издаде препоръка в случай на потенциално отрицателно въздействие върху функционирането на съвместното закупуване, върху вътрешния пазара, сигурността на доставките или енергийната солидарност.

Освен това Комисията предлага стандартни правила за солидарност, които ще се прилагат в случай на извънредна ситуация, когато няма двустранни споразумения за солидарност.

Фон дер Лайен също така потвърди, че ще има допълнителен показател към нидерландската газова борса TTF, включваща втечнен природен газ, за следващия сезон на запълване на газохранилищата.

ЕK предлага в ЕС да се въведе нов показател за втечнен природен газ и страните членки да започнат съвместно да купуват газ, но Комисията избегна да предложи незабавно ограничаване на цената на газа, тъй като страните остават разделени по тази идея.

Справяне с високите цени на газа

Въпреки че цените на едро са намалели след пика от лятото на 2022 г., те остават неустойчиво високи за все по-голям брой европейци. Въз основа на предишната ни работа с държавите членки за смекчаване на въздействието на високите цени на електроенергията и за преразпределяне на прекомерните печалби в енергийния сектор към гражданите и промишлеността, днес предлагаме по-целенасочена намеса в пазарните цени на газа.

Много договори за газ в Европа се индексират спрямо основната европейска борса за газ — TTF, която вече не отразява точно цената на сделките за втечнен природен газ в ЕС. Поради това Комисията разработва нова допълнителна ценова референтна стойност заедно с Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество между енергийните регулатори (ACER), за да се справи с това системно предизвикателство. Новият референтен показател ще осигури стабилно и предвидимо ценообразуване за сделките с ВПГ. Съгласно предложения регламент Комисията ще възложи на ACER да създаде обективен ежедневен инструмент за оценка на цените и впоследствие референтен показател, който би могъл да се използва от операторите на енергийния пазар за индексиране на цената в техните договори за газ.

Докато този референтен показател е в процес на разработване, Комисията предлага да се въведе механизъм за ограничаване на цените чрез основната европейска борса за газ (TTF), който да бъде задействан при необходимост. Механизмът за корекция на цените ще установи временно динамично ограничение на цените за сделките в рамките на TTF. В рамките на TTF няма да бъде разрешено да се сключват сделки на цена, по-висока от динамичния лимит. Това ще помогне да се избегнат изключителната нестабилност и прекомерно високите цени. Освен това Комисията предлага въвеждането на нов временен ограничител на скоковете на цените в рамките на деня, който да бъде установен от борсите за деривати в ЕС. Този механизъм ще защити енергийните оператори от големи промени в цените в рамките на деня.

За да се облекчат проблемите с ликвидността, пред които понастоящем са изправени много енергийни дружества при изпълнението на своите изисквания за допълнително обезпечение, когато използват пазари на деривати, Комисията прие нови правила за участниците на пазара, като разшири списъка на допустимите обезпечения на временна основа, така че да включва непарични обезпечения, включително държавни гаранции.

Второ, Комисията прие нови правила за увеличаване на клиринговия праг от 3 милиарда евро на 4 милиарда евро. Под този праг нефинансовите дружества няма да подлежат на изискванията за допълнително обезпечение за своите извънборсови деривати. И двете мерки ще осигурят така необходимото облекчение за дружествата, като същевременно ще се запази финансовата стабилност.

На последно място, ACER и Европейският орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) засилват сътрудничеството помежду си, като създават нова съвместна работна група, за да укрепят капацитета си за наблюдение и откриване на евентуални манипулации и злоупотреби на спотовите пазари и пазарите на деривати в Европа като предпазна мярка за защита на стабилността на пазара.

Фон дер Лайен добави, че нивото на съхранение на газ в ЕС е достигнало 92%, а руският дял в доставките на газ е намалял до 9%, което е намаление с две трети в сравнение с миналата година.
Комисията ще продължи работата си в други области, включително преразглеждане на временната рамка за държавна помощ при кризи по-късно този месец и по-нататъшно разработване на начини за ограничаване на въздействието на високите цени на газа върху цените на електроенергията.

Освен това ЕК ще извърши оценка на нуждите на плана REPowerEU, за да ускори прехода към чиста енергия и да избегне разпокъсаността на единния пазар, с цел да направи предложения за укрепване на финансовата мощ на ЕС за REPowerEU. Комисията също така предлага целенасочено гъвкаво използване на Кохезионната политика за финансиране за справяне с въздействието на настоящата енергийна криза върху гражданите и предприятията, като се използват до 10% от общото национално разпределение за периода 2014-2020 г. на стойност близо 40 милиарда евро.

Пакетът на ЕС едва ли ще успокои всички 27 страни от ЕС, чиито лидери ще обсъдят предложенията на среща на върха в четвъртък и петък. След това министри и дипломати ще се опитат да ускорят преговорите по предложенията за съгласуване на окончателните закони следващия месец, коментират агенциите.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща