Газът, който се внася в България, никога не е идвал директно от добивна компания, а се доставя от търговец

МЕТ Енерджи може да доставя газ за индустрията на конкурентни на „Булгаргаз“ цени, иначе нямаше за няколко години да постигнем 10%-ов пазарен дял, обяснява Петър Филдишев, Директор търговия с природен газ в МЕТ Енерджи Трейдинг България

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
2752
article picture alt description

Източник: МЕТ Енерджи.

МЕТ Group разраства своя бизнес и в сферата на възобновяемата енергия. Компанията надрасна етапа, в който на търговията с енергия се гледаше като на основен източник на приходи и фокусът се обърна към производство на енергия от перспективни невъглеродни източници и естествено от газ като гориво на прехода. Плановете на групата предвиждат инвестиции в 1 GW собствени ВЕИ до 2026 г., обяснява пред Дир.бг и 3eNews Петър Филдишев, Директор търговия с природен газ в МЕТ Енерджи Трейдинг България.

По думите му групата разглежда България като перспективно място за тези инвестиции. Над 10 % от тези планирани мощности вече са придобити в България, като с това не се изчерпва потенциалът за инвестиции в българската енергетика и се работи интензивно за увеличаване на това портфолио в страната.

Как преценявате ситуацията на газовия пазар днес, включително и от гледна точка на конкуренцията?

Със сигурност сме свидетели на безпрецедентна динамика на европейския газов пазар. Политическото напрежение и нестабилност предизвикват рязка промяната на основните източници за доставка, а маршрути за доставка, които до скоро са използвани за допълващи количества газ, в момента стават приоритетни и по тях се изпълняват основните доставки. 

В следствие на същата тази нестабилност се наблюдава свиване на битовата и индустриалната консумация на газ и електрическа енергия, но по-големият проблем е, че рязко намалява предвидимостта на тази консумация.

Като реакция на правителствата все по-често се коментира намеса в пазара чрез въвеждането на  административни мерки за постигане предимно на социален ефект.

Високите нива и динамика на цените изискват в пъти по-голямо финансиране на търговската дейност. 

Всичко това поставя ред предизвикателства пред пазарните играчи и е много вероятно през следващите една-две години да останат активни търговците, изработили гъвкави пазарни стратегии и осигурили гъвкаво и конкурентно финансиране на своята дейност.

Къде се нарежда дружеството МЕТ Group и какви възможности виждате в момента в национален и регионален план?

Групата има трайно присъствие в региона - както в страните от ЕС, така и на пазарите, които тепърва предстои да се отворят. По-важното е, че компанията надрастна етапа, в който на търговията с енергия се гледаше като на основен източник на приходи и фокусът се обърна към производство на енергия от перспективни невъглеродни източници и естествено от газ като гориво на прехода.

Плановете на групата предвиждат инвестиции в 1 GW собствени ВЕИ до 2026 г.

В тази връзка, групата разглежда България като перспективно място за тези инвестиции. Над 10 % от тези планирани мощности вече са придобити в България, като с това не се изчерпва потенциалът за инвестиции в българската енергетика и се работи интензивно за увеличаване на това портфолио в страната. 

Не на последно място, ние сме  отправили покани към всяко от последните три правителства за обсъждане на проект за изграждане на нови генериращи мощности на площадката на съществуващата въглищна централа в Маришкия басейн.

Такъв проект не просто би осигурил постепенен преход към екологично производство на енергия, но и би способствал за запазване на заетостта в тази част на България. 

Надеждите ни са за бързо постигане на политическа стабилност в страната, която да позволи на българското правителство да предприеме конкретни мерки за модернизация на енергетиката. 

Неотдавна срещу компанията бяха отправени редица нападки, включително ви набедиха и за доставки на руски газ, но на по-висока цена. Каква е истината? 

Да, наистина беше тиражирана доста непремерена манипулация на факти, смесена с твърдения, които категорично не отговарят на истината. Дружеството ни заяви публично своята позиция, изпращайки ясна информация до медиите. В нея споделихме, че газът, който доставихме през месец май, е с произход от американски терминал. 

И въпреки, че нападките са неприятни, ние не сме изненадани от тях. Когато значим пазарен участник като МЕТ навлиза на почти олигополен пазар на електрическа енергия и на монополен пазар на газ, е логично да се очакват нападки от всякакъв тип, особено когато компанията се конкурира с държавни дружества и постига 10%-тен пазарен дял за период от 4 години. 

Разкажете ни малко повече как постигнахте споразумение с „Булгаргаз“ и откъде реално бе доставката на синьо гориво в този кризисен за страната ни момент? 

Още през месец март бяхме планирали доставка на карго LNG от терминала Corpus Christi в Мексиканския залив, като количествата бяха предназначени за наши клиенти в региона.  При спирането на доставките по основния договор на Булгаргаз възникна непосредствена заплаха от въвеждане на ограничителен режим в страната, което поставяше под въпрос възможността нашият газ да бъде транспортиран до клиентите ни в Румъния и Унгария. 

След като получихме запитване за доставка на заместващи количества, преценихме, най-вероятно излишните количества на търговците на гръцкия пазар не са достатъчни, за да се избегне ограничителен режим. Тогава взехме трудното решение да предоставим втечнения газ на основния си конкурент, за да се избегнат сътресения с непредвидими последствия за българския пазар. Благодарение на силното ни регионално присъствие успяхме спешно да намерим заместващи количества за нашите клиентите в съседните страни. 

Какво означава „посредник“ на газовия пазар? Не са ли всички търговци „посредници“ при условие, че „Булгаргаз“ няма залежи от газ, нито подписани редица дългосрочни договори с много производители? Търговците нали предлагат конкурентни условия за участниците на пазара? 

Според мен е странно, че в България думата “посредник” се използва за търговците на газ. Посредничеството предполага, съдействие при сключване на сделка между продавач и купувач. А когато търговецът е едната от тези страни, квалифицирането му като посредник е абсурдно. Не само в Европа, но и в цял свят, веригата на доставките е следната: количества, произвеждани от добивните компании, се изкупуват от търговци на едро, продават се на търговци на дребно и чак тогава достигат до крайния клиент. Причината е проста: добивните компании оптимизират себестойността благодарение на постоянните темпове на производство. А търговците осигуряват на клиента гъвкавост чрез балансиране на своето портфолио и използване на финансови инструменти. Това ще рече, че в зависимост от степента, в която определен търговец се справя с тези задачи, се определя неговата конкурентоспособност. 

Нещо повече- газът, който се внася в България, никога не е идвал директно от добивна компания. Дори когато доставчикът е от група, притежаваща мощности за добив или втечняване, доставките се извършват от търговска компания. 

Наскоро „Булгаргаз“ обяви краткосрочни, средносрочни и дългосрочни търгове за доставка на природен газ.  Ще се включите ли в тях? 

За разлика от месец май, когато цените се покачваха ежедневно, сега наблюдаваме обратната тенденция и то на фона на свиващо се потребление. Не е за пренебрегване и фактът, че сега Булгаргаз разполага с достатъчно време за договаряне на доставките за предстоящия зимен период. Всичко това определено улеснява задачата на Булгаргаз за осигуряване на необходимите количества и то на добра цена. 

Българското дружество на МЕТ се позиционира в страната най-вече като алтернативен доставчик на газ за крайни клиенти. От тази гледна точка наш приоритет е осигуряване на доставките за нашите клиенти, а не на тези на обществения доставчик. Както отбелязах горе, за нас Булгаргаз е основен конкурент. Това естествено не изключва възможността да участваме, особено ако така ще се избегнат заплахи за българския пазар, както и направихме през месец май. Но засега няма признаци за такава заплаха. 

Можете ли да доставяте природен газ за индустрията при по-добри, конкурентни условия от тези на държавния газов доставчик?

Еднозначно, да. В противен случай никога нямаше за няколко години да постигнем почти 10%-ов пазарен дял, когато държавното дружество държеше на практика 100% от пазара. Не само – в периода на постоянно покачване на цените, от началото на 2021 г. до миналия месец, нашите клиенти, които са използвали предлаганите от нас финансови инструменти, получаваха газа на цени, значително по-ниски както от европейските, така и от регулираната цена на Булгаргаз.

Това е резултат от гъвкаво управление портфолиото и поемането на добре премерен пазарен и ценови риск от двете страни. В текущата ситуация, когато цените на европейските пазари рязко паднаха, дори и тези наши клиенти, които не са използвали всички възможности за оптимизация на разходите, получават газ на цени под регулираната. 

Българският пазар е малък, но компанията ви го познава от години. Предвид спада на потреблението в страната, но в същото време и старта на газопровода IGB, по който има възможности за резервиране на капацитет, какви са амбициите ви? 

Спадът на потреблението е много тревожен факт, който изисква от търговците голяма предпазливост особено при поемането на дългосрочни ангажименти за покупка на газ. Едно свръхзапасяване в тази ситуация може да доведе до тежки, дори непоносими загуби за доставчиците на газ. 

Такова презапасяване изглежда особено безсмислено когато се увеличават възможните маршрути за доставка, което се случва с появата на IGB. Всяка допълнителна газова инфраструктура може да влияе само положително върху възможностите за доставка и върху енергийната сигурност. За търговец като МЕТ, с присъствие и активност във всички страни от региона, стартът на IGB е нова възможност за оптимизация, която със сигурност ще бъде използвана. 

Все още е под въпрос въвеждането на таван на цената на газа от страна на Европейския съюз. Вероятно вече имате анализ и различни сценарии по темата? Как биха работили компании като вашата при въвеждане на подобно изискване?

Бих могъл да кажа, че отговорът е много прост и ясен – каквито са правилата, така ще работим. Допълнителната регулация на енергийния пазар е напълно възможна, но е оправдана само като крайна мярка, когато всички пазарни механизми са изчерпани. По важноното, което се отнася до МЕТ е, че компанията не е страничен наблюдател в този процес. Групата направи много задълбочен анализ на ситуацията на пазарра на газ и електроенергия, който идентифицира възможности за промяна на пазарните правила, които не включват въвеждането на някаква форма на ценова регулация.

Става дума за частично освобождаване на трилиони Евро, блокирани като гаранции от търговските платформи и хедж фондовете, с което се ограничава ликвидността и излишно се затруднява финансирането на търговската дейност.

Това предложение на групата е представено на различни европейски институции и предизвика голям интерес с иновативния подход и потенциала си.

_________________________________________________________________________________

Представяне на Петър Филдишев, Директор търговия с природен газ в МЕТ Енерджи Трейдинг България

Петър Филдишев притежава магистърски степени по Автоматика и управление от Санкт-Петербургския университет по информационни системи, механика и оптика (1993 г.) и Индустриален мениджмънт от Минно-геоложкия университет Св. Иван Рилски (2006 г.).

От 1997 г. до 2012 г. работи в газоразпределителна компания, като последователно заема длъжностите Проектант, Ръководител на диспечерски център и Директор продажби.

От 2013 г. до 2016 г. е Началник оперативно управление на доставките в „Булгаргаз“ ЕАД. От 2017 г. е директор Търговия с природен газ в „МЕТ Енерджи Трейдинг България“ ЕАД, а една година по-късно заема длъжност и на Прокурист в дружеството.

През годините е участвал в разработката на нормативни документи за газовия сектор.

Представяне на МЕТ Груп

МЕТ Груп е европейска енергийна компания със седалище Цуг, Швейцария. Дружеството присъства в следните държави: Швейцария, Унгария, Хърватия, Словакия, Австрия, Германия, Турция, Италия, Румъния, Сърбия, Украйна, Испания, и България. Мисията на MET Group е да се превърне във водещ участник на пазара чрез внедряване на иновации на традиционните европейски енергийни пазари.

От 2021 г. до 2022 г. MET Group се изкачи от 25-то на 20-то място сред най-големите швейцарски компании по приходи по данни на Dun & Bradstreet Switzerland.

МЕТ е активна на 22 търговски платформи, акто е сред 20-те най-големи търговци на Холандския газов хъб (TTF) и сред 5-те най-големи търговци на австрийския хъб (VTP).

Портфолиото на групата МЕТ, към настоящия момент се формира от:

 • Групата осъществява търговия с природен газ в 27 държави, чрез 13 дъщерни компании. Изтъргуваните обеми  през 2021 г. са 55 млрд. куб.м.  (или около 18 пъти повече от цялото годишно потребление на България).
 • Производство и търговия с електрическа енергия от:
   - собствена газова централа с инсталирана мощност 794 MW, на чиято площадка през септември 2022 г. са инсталирани и първите 3 батерийни блока от последно поколение, разработени от TESLA с капацитет 7.68 MWh
  - собствени ко-генерационни централи с обща инсталирана мощност 75 MW.
 • Изграждане, придобиване и опериране на генериращи мощности от ВЕИ, Централна и Източна Европа. Като реализираните вече инвестиции в България са във вятърни паркове с обща инсталирана мощност от 106 MW. Целите на групата са за  достигане на 1 GW собствени ВЕИ в Европа до 2026 г.
 • Групата работи върху проекти за използване на нови енергийни източници, като като фокусът е върху тези за използване на зелен водород.
 • Дружество от групата е собственик и оператор на 4 подземни газови хранилища (ПГХ) в Германия.
   

МЕТ Енерджи Трейдинг България ЕАД (МЕТБГ) е създадена през 2017 г., за да представлява Групата на пазарите на природен газ и енергия в Югоизточна Европа. Дейността на МЕТБГ се фокусира върху покупката и продажбата на електроенергия и природен газ на клиенти на дребно и едро в Югоизточна Европа чрез трансгранични сделки и тясно сътрудничество с други дъщерни дружества на МЕТ в региона.

През 2021 г. българското дружество на МЕТ осигури доставките на 9.5% (319 млн. куб.м.) от крайното потребление на природен газ за българската икономика. Основните клиенти на компанията са от възлови сектори на българската индустрия, в това число: металургия, храни, керамика и стъкло, хартия, строителни материали, химия, производство на електрическа енергия, газоразпределителни и топлофикационни дружества.

Тези резултати на дружеството го поставиха в класацията „Капитал 100“ на най-големите компании в България на 296-то място за 2021 г. и на 50-то място за 2022 г.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща