МЕТ Енерджи: Пазарът на газ е динамичен, диверсификацията е наложителна

Енергетика / България , Природен газ и горива
3E news
1267
МЕТ Енерджи: Пазарът на газ е динамичен, диверсификацията е наложителна

Предвид събитията от началото на годината, енергийният пазар в България, а и в световен мащаб, е динамичен и сравнително непредвидим. Това оказва значително влияние върху сектора, бизнеса, а също и върху крайните потребители, се казва в съобщение на компанията МЕТ Енерджи като се определят като некоректни данните за доставките на синьо гориво, появили се в публичното пространство.

Като независим търговец, МЕТ Енерджи Трейдинг България непрекъснато търси начини за доставка на необходимите количества газ при пазарни условия към страни от цяла Европа. Това се реализира на база краткосрочни и средносрочни договори с различни доставчици от цял свят – различни източници и по различни маршрути. Разбира се, тези дейности са съобразени с наложените ограничения по света, а и регулациите на тези дейности са изключително стриктни, заявяват от компанията.

В момента пазарът има нужда от диверсификация на източниците и от търговци, които да оперират в конкурентни условия, за да може потребителите и компаниите да получат необходимите количества газ. Липсата на тези елементи допринасят за създаването на дисбаланс, политически мотивирани решения, напрежение и в крайна сметка ощетяване на крайните потребители.

Предвид всичко това, редица представени в публичното пространство твърдения със сигурност са некоректни, особено що се касае за доставките на газ за България през май 2022 г. , посочват от МЕТ Енерджи Трейдинг.

МЕТ Енерджи Трейдинг България работи съобразно настоящите изключително динамични пазарни условия, при ясно регламентирани механизми, като се старае да отговори на очакванията на бизнеса и крайните потребители. Компанията притежава съответните лицензи от енергийните регулатори на България и Гърция, развива бизнеса си в държави от Централна и Източна Европа и притежава богат опит и задълбочена експертиза в целия спектър на услуги, свързани с доставката, съхранението и логистиката на природен газ.

От МЕТ Енерджи посочват конкретните доставки.

До настоящия момент (от 2017г.) компанията е изтъргувала 1,9 млрд.куб.м. природен газ, а доставките за крайни клиенти в България за същия период са над  670 млн. куб.м. През 2021 г. МЕТ Енерджи Трейдинг България реализира доставки на 9.5% (319 млн. куб.м.) от крайното потребление на природен газ за българската икономика. Основните ни клиенти са от възлови сектори на българската индустрия, в това число: металургия, храни, керамика и стъкло, хартия, строителни материали, химия, производство на електрическа енергия, газоразпределителни и топлофикационни дружества.

Компанията вярва, че най-важното в този момент е осигуряването на необходимите количества газ при възможно най-добрите условия и има амбицията да допринесе за това.

В допълнение, тук припомняме и допълваме фактите, представени от нас на 26.07.2022г.:

1.     МЕТ не разполага с информация и не носи отговорност как и по какви критерии са поканени доставчици на газ от Булгаргаз ЕАД за периода май 2022 г.

2.     За да бъде одобрен доставчик на природен газ за периода, компанията се явява на регламентиран търг с ценово предложение, което е одобрено от Булгаргаз ЕАД през април 2022.

3.     Цената, спрямо която е сключена сделката, е индексирана. Тя зависи от котировките на цените на газа в Европа, които, както всички знаем, са динамични и бързо променящи се.

4.     В съответствие с изложеното в т.3, индексираната цена не е била изцяло определена към датата на сключване на сделката (април 2022 г.) и при издаването на авансовата фактура поради  заложения пазарен механизъм на ценообразуване.

5.     През м. май 2022 г. МЕТ получава от Булгаргаз ЕАД единствено годишни договорени количества по програма за освобождаване на природен газ (ПОГ), наложена от Европейската комисия с цел прекратяване на монополното положение на Булгаргаз ЕАД.

6.     Задължението на Булгаргаз ЕАД за тази годишна доставка е възникнало на 15.11.2021 г., в резултат на процедура, обявена и проведена на Газов хъб Балкан. Договорът за доставка е подписан с предишния Изпълнителен директор на Булгаргаз ЕАД – Николай Павлов.

7.     Съгласно условията на ПОГ, МЕТ има задължението да доставя закупения газ на клиенти в страната.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща