Ръст от 162.03 % при износа на ток за първите 20 дни на тази година спрямо миналата

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
2701
article picture alt description

Производството, потреблението, износът на електроенергия, но и делът на базовите централи, възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) и водноелектрическите централи (ВЕЦ) през първите двадесет дни на януари са с положителни показатели, спрямо данните за същия период на предходната 2018 г. Разбира се, все още е рано наблюдателите  на различните процеси в енергетиката да правят сравнителни анализи. Все пак, както става ясно от оперативните данни за енергийния баланс на Електроенергийния системен оператор (ЕСО)  http://www.eso.bg/ за времето от  1 до 20 януари тази година, спрямо същия период на 2018 г.  има показатели, например, по отношение на износа на електроенергия, които са впечатляващи. Не може да се подминат и данните за участието на ВЕЦ, предвид значителния ръст само преди месеци.


Производството на електроенергия за първите двадесет дни на настоящата година нараства до 3 011 546 MWh. За сравнение за същия период на предходната 2018 г. производството е било от порядъка на 2 640 585 MWh. Увеличението е съществено – плюс 14.05 %.

Ръст от 8.40 % през първите двадесет дни на тази година се отчита и при потреблението на електроенергия – до 2 757 112 MWh, спрямо същия период на 2018 г. Обемът, отчетен при потреблението година по-рано е бил за 2 543 485 MWh.

Износът от много месеци насам продължава да е сред лидерите по положителни показатели. За пореден отчетен период увеличението в процентно отношение е наистина впечатляващо. За сравнение, ако през първите двадесет дни на 2018 г. износът е бил в обем от едва 97 100 MWh, то през същия период на настоящата 2019 г. нараства до 254 434 MWh. Това е скок (плюс) от 162.03 %.

Подобрение, при това доста добро за сравнявания период то двадесет дни на настоящата, и предходната година  се наблюдава и при показателите за базовите централи. Така например, ако участието на базовите централи за посочения период година по-рано е било от порядъка на 2 327 284 MWh, то сега се повишава до 2 665 561 MWh. Увеличението е (плюс) 14.54 %.


Промяна в положителна посока има и при участието на ВЕИ като в преносната, така и в разпределителната мрежа. С изключение на биомасата, която запазва през този сравняван период отрицателното си участие, има ръст и при слънчевите и вятърни мощности.

Участието на ВЕИ в преносната мрежа през първите двадесет дни на настоящата година е от порядъка на 61 709 MWh спрямо 60113 MWh за същия период на миналата година. Това, както сочат данните е ръст (плюс) от 2.65 %. В частност той се дължи на по-добрите показатели при вятърните (плюс 1.21 %) и фотоволтаичните (плюс 30.72 %) централи, докато биомасата спада (минус 19.77 %).

В разпределителната мрежа също има подобрение по отношение на дела на ВЕИ. За сравнение, ако през миналата година участието на ВЕИ в разпределителната мрежа е било от порядъка на 65 800 MWh, то през сравнявания период на настоящата година то вече е в обем от 90 662 MWh. Това е увеличение (плюс) от 37.78 % . Тук прави впечатление ного високият ръст на участието на вятърните (плюс 54.54 %) и соларни (плюс 30.54 %) мощности, докато биомасата отново е с отрицателни показатели (минус 4-85 %).

Делът на водноелектрическите централи (ВЕЦ) остава положително през първите двадесет дни на януари 2019 г., спрямо същия период на 2018 г. Ако през този отчетен период година по-рано делът на ВЕЦ е бил в обем от 187 388 MWh, то сега нараства до 193 614 MWh, което е увеличение (плюс) от 3.32 %.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща