Делът на базовите централи в енергийния баланс на страната от началото на годината към 9 октомври нараства с 16.13 %

Участието на ВЕИ в преносната мрежа расте с 26.01 на сто, а в разпределителната – с 15.01 процента

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
936
article picture alt description

източник: 3e-news.net

Производството на електроенергия продължава да държи добър положителен дял, докато потреблението се свива. Салдото (износ-внос) остава високо. На плюс е и участието на базовите централи, както и на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), но изменението на данните в посока към понижение спрямо по-ранни отчетни периоди става все по-видимо.  Делът на водноелектрическите централи (ВЕЦ) остава на минус, но тук има подобрение на резултатите, ако се вземат предвид по-ранни периоди. Това става ясно от оперативната справка на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за времето от 1 януари до 9 октомври тази година (01.01.2022 г. – 09.10. 2022 г.) спрямо аналогичния период на предходната 2021 г.

Производството на електроенергия за времето от първия ден на месец януари до деветия ден на октомври нараства до обем от 39 508 275 MWh, което е повишение (плюс) с 11.50 % спрямо същото време на предходната 2021 г. (плюс 12.25 % отчетени седмица по-рано за сравняван период до 2 октомври т.г.).За сравнение, тогава производството на електроенергия е възлизало на 35 432 901 MWh.

Потреблението на електроенергия за сравнявания период на настоящата година от девет месеца и девет дни е от порядъка на 29 224 913 MWh. Това е спад (минус) с 0.62 % (минус 0.39 % преди седмица). Година по-рано, потреблението на електроенергия е било в обем от 29 406 218 MWh.  

Салдото (износ-внос) запазва добър положителен дял и от началото на януари до деветия ден на месец октомври достига до обем от 10 283 362 MWh или до ръст (плюс) от 70.63 % (седмица по-рано – плюс 74.46 %). През посочения сравняван период на предходната 2021 г. салдото (износ-внос) е било в 6 026 683 MWh.

Добър остава делът на базовите централи, като от първи януари до девети октомври тази година той нараства до 33 278 117 MWh. Това представлява увеличение (плюс) с 16.13 % в сравнение с аналогичния период на предходната 2021 г. (плюс 17.23 % преди седмица). Тогава делът на базовите централи, според данните на системния оператор е бил в обем от порядъка на 28 654 819 MWh.

Участието на ВЕИ в преносната и разпределителната мрежи остава достатъчно високо.

Делът на ВЕИ в преносната мрежа за посочения сравняван период достига до обем от 1 259 012 MWh, което е увеличение (плюс) с 26.01 % (седмица по-рано – плюс 26.29 %). Година по-рано делът на ВЕИ в преносната мрежа е бил в обем от 999 158 MWh. По-добрите резултати в частност се дължат на положителното участие на вятърните (плюс 12.91 %) и фотоволтаични (плюс 54.23 %) централи, както и на биомасата (плюс 0.42 %).

Участието на ВЕИ в разпределителната мрежа, нараства до 1 801 353 MWh,  или с (плюс) 15.01 % (плюс 15.13 % отчетени седмица по-рано). За сравнение, през посоченото време от първи януари до девети октомври миналата година ВЕИ са участвали с обем от 1 566 241 MWh. В частност по-добрите данни са в резултат на участието на вятърните (плюс 15.27 %) и фотоволтаични (плюс 19.53 %) централи, въпреки спада (минус) при биомасата с 19.41 %.

Водноелектрическите централи все още остават на минус като за сравнявания период от първия ден на януари до деветия ден от десетия месец на годината е в обем от 3 169 793 MWh. Това представлява спад (минус) с 24.76 % (минус 25.42 % седмица по-рано). За сравнение, през посоченото време на предходната 2021 г. участието на ВЕЦ е достигало до обем от порядъка на 4 212 683 MWhV

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща