Силен спад с 21.4%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 434.24 лв. за MWh с ден за доставка 6 октомври 2022 г.

Енергетика / България , Електроенергия
3E news
293
article picture alt description

Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) от 434.24 лв. за MWh с ден за доставка 6 октомври 2022 г. и обем от 53 405.40 MWh, сочат данните от търговията. Това е понижение с 21.4 %  спрямо стойността при затваряне на предишната търговия. 

Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 478.19 лв. за MWh, при количество от 26 488.30  MWh.

Извънпиковата енергия (26 917.10 MWh) е на цена от 390.29 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа).

Още по темата

Борсата стартира при средна цена от 318.14 лв. за MWh и количество от 2294.9 MWh.

Най-ниската стойност е отчетена за 03 часа – 205.28 лв. за MWh (2414.1 MWh съответно).

Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 20 часа – 829.86 лв. за MWh при количество от 2214 MWh.

В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 374.52 лв. за MWh при обем от 2127.2 MWh. https://ibex.bg/

Спрямо стойността от 552.19 лв. (282.33 евро) за MWh за 5 октомври 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за доставка 6 октомври 2022 г. спада до 434.24 лв. за MWh ( понижение с 21.4%) по данни на БНЕБ или 222.02 евро за MWh.

При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 5 октомври  2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване на информацията е 2 926.70 MWh при средно претеглена дневна цена от 458.29 лв. за MWh.

Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E сочат, че в системата участват:

 Име            MW

АЕЦ 25,42% 1077.15
Кондензационни ТЕЦ 42,43% 1797.66
Топлофикационни ТЕЦ 5,55% 235.06
Заводски ТЕЦ 2,19% 92.93
ВЕЦ 3,32% 140.51
Малки ВЕЦ 1,45% 61.35
ВяЕЦ 0,17% 7.4
ФЕЦ 18,76% 794.78
Био ЕЦ 0,70% 29.82

Товар на РБ 3650.82

Интензитета на СО2 е 402g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща