цена на електроенергията на БНЕБ през октомври 2022 г.