От днес влиза в сила 15-минутния период на сетълмент на балансиращ пазар

Енергетика / България
3E news
643
article picture alt description

Прилагането на 15-минутния период на сетълмент на балансиращ пазар стартира от днес, 1 октомври. От БНЕБ заявиха, че имат пълна готовност с 15-минутните продукти на пазар в рамките на деня и  15-минутна търговия на Българо-румънска граница. Досега периодът на сетълмент бе 1 час. Въвеждането на период на сетълмент от 15 минути цели по-точно прогнозиране и балансиране, което от своя страна да намали разходите за небаланс на пазарните участници.

Както е известно ЕСО беше готов с въвеждането още на 1 юли, но се наложи отлагане поради липса на готовност от страна на пазарните участници, позабавилата се промяна в нормативната рамка, която да регламентира въвеждането на 15-минутния период на сетълмент, както и заради твърдението, че на БНЕБ липсват 15-минутни продукти за търговия.

Публикуваната наскоро съгласувателна таблица от регулатора дава, увереност, че в изменението на Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и борсовите правила привеждат в съответствие нормативната рамка за прилагане на 15-минутния период на сетълмент. Сега предстои да стане ясно дали времето за подготовка е било достатъчно за пазарните участници.

Отлагане на въвеждането на 15-минутния период на сетълмент няма да бъде възможна след стартирането на 15-минутна търговия на БНЕБ.  Това е така, тъй като изтича предоставената на КЕВР дерогация до края на 2023 г. или до въвеждането на 15-минутни продукти за търговия от страна на българската борса. Тъй като последното условие се очаква да бъде изпълнено към 1ви октомври, дерогацията ще се  прекрати. По регламент КЕВР няма право да поиска втора дерогация.

По-рано от Института за развитие и управление на ресурсите алармираха, че евентуалното въвеждане на 15-минутен интервал за сетълмент, няма да доведе до „енергийни доставки при минимални разходи“, а ще ощети бизнес потребителите с поне 5% по-скъп ток. Предстои пазарът и то този, в който участват по-големите участници да докаже дали това твърдение е вярно или не.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща