Енергийните министри на ЕС се разбраха за намаление от 10% от брутното потребление на електроенергия и задължителна цел за намаление от 5% от потреблението на ток в пиковите часове

За малките и средни предприятия се допуска по изключение и временно страните да могат да определят цена за доставка на електроенергия под себестойността

Енергетика / Свят
3E news
690
article picture alt description

източник: Съвет на ЕС

Министрите на енергетиката на ЕС постигнаха днес политическо споразумение по предложение за регламент на Съвета за справяне с високите цени на енергията. Регламентът въвежда общи мерки за намаляване на търсенето на електроенергия и за събиране и преразпределение на излишните приходи от енергийния сектор към крайните клиенти, съобщиха от Съвета на ЕС.

„Живеем в екстремни времена и работим по изключително бърз, координиран и солидарен начин, за да формираме обединен фронт срещу непрекъснатото натоварване на енергийните доставки от Русия. Споразумението, постигнато днес, ще донесе облекчение на европейските граждани и компании. Държавите-членки ще изравнят кривата на търсенето на електроенергия по време на пиковите часове, което ще има пряк положителен ефект върху цените. Държавите-членки ще преразпределят излишните печалби от енергийния сектор към тези, които се борят да плащат сметките си“,  заявява Йозеф Сикела, чешки министър на индустрията и търговията, чийто думи се цитират в съобщението.

Намаляване на търсенето на електроенергия

Съветът се съгласи за доброволна цялостна цел за намаление от 10% от брутното потребление на електроенергия и задължителна цел за намаление от 5% от потреблението на електроенергия в пиковите часове. Държавите членки ще определят 10 % от пиковите си часове между 1 декември 2022 г. и 31 март 2023 г., през които ще намалят търсенето. Те обаче ще могат свободно да избират подходящите мерки за намаляване на потреблението и за двете цели през този период, заявяват от Съвета на Е

Ограничение на пазарните приходи

Съветът се съгласи да ограничи пазарните приходи до 180 евро/MWh за производители на електроенергия, включително за посредници, които използват така наречените инфрамаргинални технологии за производство на електроенергия, като възобновяеми енергийни източници, ядрени и лигнитни въглища.

Такива оператори са реализирали неочаквано големи финансови печалби през последните месеци, без оперативните им разходи да се увеличават. Това се дължи на ролята на въглищата и газа като ценообразуващи пределни източници, които в момента надуват крайната цена на електроенергията.

Нивото на тавана е предназначено да запази рентабилността на операторите и да избегне възпрепятстването на инвестициите във възобновяема енергия, обясняват от Съвета на ЕС.

Държавите членки се споразумяха да използват избрани от тях мерки за събиране и пренасочване на излишните приходи към подкрепа и защита на крайните клиенти на електроенергия, се казва още в съобщението. Въведени са  някои възможности за гъвкавост, така че да  отразят националните  обстоятелства и въведените мерки на национално ниво. Те включват възможността за определяне на по-висок таван на приходите, използване на мерки, които допълнително ограничават пазарните приходи, разграничаване на технологиите и прилагане на ограничения към пазарните приходи на други участници, включително търговци, наред с други неща.

В ситуации, когато нетната зависимост от внос на държава-членка е равна или по-висока от 100%, те трябва да сключат споразумение до 1 декември 2022 г. за адекватно споделяне на излишъка от приходи с държавата-членка износител. Други държави-членки също са поканени да сключат такива споразумения.

Такса за солидарност за сектора на изкопаемите горива

Държавите-членки се споразумяха да определят задължителна временна вноска за солидарност върху печалбите на бизнеса, работещ в секторите на суровия петрол, природния газ, въглищата и рафинериите. Вноската за солидарност ще бъде изчислена върху облагаемите печалби, определени съгласно националните данъчни правила през фискалната година, започваща през 2022 г. и/или през 2023 г., които са над 20% увеличение на средната годишна облагаема печалба от 2018 г. насам. Ще се прилага вноската за солидарност в допълнение към обичайните данъци и такси, приложими в държавите-членки.

Уточнява се, че държавите членки могат да запазят национални мерки, които са еквивалентни на таксата за солидарност, но при условие че са съвместими с целите на регламента и генерират поне сравними приходи.

Според съобщението постъпленията от солидарната вноска ще се използват за предоставяне на финансова подкрепа на домакинствата и компаниите и за смекчаване на ефектите от високите цени на електроенергията на дребно.

Мерки за търговия на дребно за малките и средни предприятия (МСП)

Съветът се съгласи, че държавите-членки могат временно да определят цена за доставка на електроенергия за малки и средни предприятия, за да подкрепят допълнително МСП, които се борят с високите цени на енергията. Уточнява се още, че по изключение и временно страните могат да определят цена за доставка на електроенергия, която е под себестойността.

Приложение

Мерките са временни и извънредни. Те ще се прилагат от 1 декември 2022 г. до 31 декември 2023 г. Целите за намаляване на потреблението на енергия ще се прилагат до 31 март 2023 г.

Задължителната горна граница на пазарните приходи ще се прилага до 30 юни 2023 г.

Въведени са специфични изключения за Кипър и Малта.

Предистория и следващи стъпки

Наредбата ще бъде официално приета чрез писмена процедура в началото на октомври. След това той ще бъде публикуван в Официалния вестник на ЕС и ще влезе в сила на следващия ден.

ЕС преживя необичайно увеличение на цените на енергията, което беше допълнително влошено от военната агресия на Русия срещу Украйна. Страните от ЕС са обединени и тясно координират усилията си в дух на солидарност, за да осигурят енергийните доставки на ЕС, заявяват още от Съвета на ЕС.

Договорката по отношение на газа

По отношение на природния газ на този етап е проведена процедура по обмен на мнения относно по-нататъшни политически варианти за смекчаване на високите цени на газа. Призивът обаче е за бърз и координиран отговор в целия ЕС за справяне с високите цени.

Министрите изразиха необходимостта от отговор на ЕС, който да ограничи влиянието на Русия върху европейския газов пазар, да разнообрази доставчиците и маршрутите, да смекчи прекомерната нестабилност на цените и да намали цената, плащана от европейските клиенти, като същевременно продължи енергийния преход.

По отношение на изтичането на газ от газопроводите „Северен поток“ и „Северен поток 2“ всеобщото мнение, след изслушването на съответната информация е, че няма непосредствено въздействие върху сигурността на доставките на газ и електроенергия да страните от ЕС.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща