Иван Иванов: Пускането на IGB слага край на възможността България да бъде обект на монополни доставки на газ

Енергетика / България , Природен газ и горива
3E news
625
article picture alt description

източник: 3e-news.net

Пускането в експлоатация на интерконектора IGB се слага край на възможността България да бъде обект на монополни доставки на природен газ. Това коментира председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Иван Иванов пред журналисти. Той представи последните три важни решения, които узаконяват пускането в експлоатация на междусистемната газова връзка Гърция-България. 

Иванов определи това като „сбъдване на една българска мечта за енергийна независимост“, реферирайки към изказването на Анджей Дуда при откриването на Baltic Pipe. Председателят на КЕВР определи значението на интерконектора като една от най-важните задачи за страната ни през последните години. Наблягайки на предимството той даде и пример с цената на природния газ, която предстои КЕВР за определи на 1 октомври с очакването, че тя ще е под 240 лв. за MWh. „Това ще е в резултат на интерконктора и по-добрата договореност между двете страни“, посочи председателят на регулатора. По думите му, постигнатата цена е със 120 лв. по-ниска от тази, която би била (353 лв. за MWh по думите на изп.директор на „Булгаргаз“ Деница Златева б.р.), ако газовата връзка не бе стартирала. „Двете причини за по-ниската цена на газа са именно азерския газ и спада на стойността на TTF през септември спрямо август“, уточни по-късно Иван Иванов.

Председателят на КЕВР обърна внимание и на значението на междусистемната газова връзка за осъществяване на доставки на природен газ и за съседните страни. Капацитетът на IGB е 3,5 млрд. куб м.  Резервираната мощност към настоящия момент е за 1,7 млрд. куб м. Това означава, че останалите количества от 1,8 млрд. куб м ще се предоставят като възможност за резервиране на капацитет от Унгария, Румъния и Словакия, посочи председателят на енергийния регулатор. Иван Иванов коментира, че вече има заявен интерес и изрази очакване, че газопреносните оператори на трите страни, включително и „Булгартрансгаз“ ще участват в бъдещите процедури за реален пренос, а действията в Европа „правят този процес още по-реалистичен“.

„Освен това могат да постъпват и количества LNG през Гърция и Турция до Комотини, а оттам през IGB до съответните потребители“, посочи още председателят на КЕВР. Той не пропусна да отбележи и преговорите, които страната ни води за осигуряване на допълнителни количества азерски газ.

Трите последни решения на КЕВР за IGB

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) прие последните решения, с които регулаторът завършва цялостното си участие в осъществяването на българо-гръцкия газов интерконектор „Комотини – Стара Загора“ (IGB). С приетите решения са изпълнени всички необходими регулаторни изисквания и се създава правната възможност за начало на търговската експлоатация на газопровода от 1 октомври 2022 г., съобщи председателят на енергийния регулатор.

Още по темата

 Три са приетите решения, с които напълно се узаконява газопроводът IGB.

Първото решение е за одобряване на Мрежови кодекс за газопровода IGB и неговите приложения, в това число и Тарифен кодекс и Споразумение за пренос на газ. По този начин пакетът от документи вече е напълно адаптиран с актуалните търговски и пазарни практики.

Второто решение на КЕВР касае промяна на датата на търговска експлоатация на газопровода от 1 юли на 1 октомври 2022 г. Това се налага предвид забавянето на IGB, уточни Иван Иванов. Това е направено с промяна на Окончателното съвместно решение от август 2018 г., одобрена от националните регулатори на България и Гърция (КЕВР и РАЕ). С третото решение се дава право на проектната компания ICGB Разрешение за започване на лицензионна дейност. В тази връзка бе одобрен бизнес план на ICGB за периода 2022 г. – 2026 г., който е неразделна част от лицензията.

Докато първите две решения – за утвърждаване на Мрежови и Тарифен кодекс на ICGB и промяната на датата на търговска експлоатация се приемат, както от българския, така и от гръцкия енергиен регулатор, Разрешението за започване на лицензионната дейност е акт на КЕВР като национален регулаторен орган.

ICGB за полученото разрешение за пренос на природен газ

От страна на независимия преносен оператор ICGB изразиха задоволство от полученото разрешение за пренос на природен газ.

Ден преди началото на търговска експлоатация на интерконектора Гърция-Българя, Комисията по енергийно и водно регулиране (КЕВР) прие Решение за разрешаване започване осъществяването на лицензионната дейност по пренос на природен газ от ICGB.  

Този финален документ удостоверява, че компанията е изпълнила успешно всички условия по издадената още през ноември 2021 г. лицензия за дейността по пренос на природен газ чрез газопровода IGB. С решението си КЕВР потвърждава, че ICGB практически е ресурсно, технически и финансово готова за осъществяване на пренос на природен газ чрез съоръжението. Интерконекторът стартира търговска експлоатация на 1-ви октомври, в първия ден от новия отоплителен сезон и в първия ден на новата газова година.

Всички административни и регулаторни изисквания за начало на експлоатацията на територията и на двете държави вече са изпълнени, отбелязват от ICGB.

Междусистемната газова връзка Гърция-България е ключов фактор за енергийната независимост на  българката страна. С пускането й в търговска експлоатация България навлиза в нов исторически етап и приключва с дългогодишната си зависимост от един единствен доставчик на природен газ. Доставките по интерконектора покриват значителна част от нуждите на страната и за българските потребители се открива реална възможност да получават газ на конкурентни цени чрез доставки от Южния газов коридор и от пазарите на втечнен природен газ.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща