КЗК: "Лукойл-България" ЕООД ограничава търговията с горива на едро

Енергетика / България , Природен газ и горива
3E news
2038
article picture alt description

Източник: Георги Велев / 3eNews.

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) установи, че "Лукойл-България" ЕООД ограничава търговията с горива на едро, а това представлява злоупотреба с господство, както по националното право, така и съгласно правото на Европейския съюз, съобщава КЗК на страницата си в интернет.

Дружеството е част от вертикално интегрираната група "Лукойл", която оперира по цялата верига от производството на горива до крайната им реализация и притежава силно развита складова и транспортна инфраструктура, което представлява конкурентно предимство пред останалите дружества развиващи дейност на пазарите на горива в страната. Дружеството също така притежава висок пазарен дял и е пазарен лидер на пазар на търговия на едро с моторни горива в страната.

КЗК идентифицира конкурентни проблеми, свързани с прилаганата от страна на дружеството ценовата политика при търговията на едро с моторни горива на територията на страната. Според Комисията дружеството е прилагало ценова преса спрямо конкурентите си чрез постепенно изменение на ценовите условия при продажбата на едро и премахване отстъпките за закупено количество, което може да предотврати, ограничи или наруши конкуренцията на пазарите на горива и да засегне интересите на потребителите. Ценова преса е налице, когато разликата между цените на долния пазар на предприятие с господстващо положение и цените на горния пазар, които то фактурира на конкурентите си, е отрицателна, или недостатъчна, за да се покрият специфичните разходи за продажба на продукта на пазара надолу по веригата.

Според Комисията това поведение на "Лукойл-България" представлява обща стратегия за ограничаване на търговията на едро на горива в страната, с цел засилване на господстващото му положение на пазара на търговия на едро на горива.

Поведението представлява злоупотреба с господство, както по националното право, така и съгласно правото на Европейския съюз, тъй като може значително да повлияе върху модела на търговия между държавите членки.

Производството на КЗК е по искане на участници на пазара на търговия на едро на горива ("ОМВ България" ЕООД и "Инса Ойл" ЕООД).

В срок от 60 дни адресатът на определението и подателите на исканията имат право да представят писмени възражения, съответно становища по предявените твърдения, допълват от регулатора.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща