ДНСК установи нарушения при ремонта на 71 язовира

Министър Шишков: Това е едно от най-мащабните незаконни строителства, извършвани 2018-2020 година

Икономика / България , Индустрия
3E news
1188
article picture alt description

Източник: МРРБ.

От 418 язовирни стени и съоръжения, определени от държавата за ремонт, Дирекцията за национален строителен контрол провери изпълнението на 71. Проверените язовири се оказа, че нямат издадени строителни книжа – одобрени проекти и разрешения за строеж. Това показва проверката на ДНСК, възложена по нареждане на служебния министър на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков. Данните бяха изнесени на съвместна пресконференция на регионалния министър и министъра на икономиката Никола Стоянов.

През юли 2018 година Министерският съвет решава да бъдат възложени ремонти на 418 язовирни стени. Възложител е Държавната консолидационна компания, а изпълнител – държавната фирма „Монтажи“ ЕАД.

През декември 2021 г. по възлагане от предишното служебно правителство ДНСК извършва проверка на 71 язовира. От тях изцяло завършени са 51. С частично завършени строително-монтажни работи са 7, а 13 са без извършено строителство. В резултат от проверката ДНСК издава 3 заповеди за спиране и забрана достъпа на строежите на язовир „Дражинска бара“ в област Видин и язовирите „Малък манастир 2“ и „Пчела“ в област Ямбол. Издадени са 2 заповеди за отмяна на незаконосъобразно одобрен инвестиционен проект и издадено разрешение за строеж за язовирите „Осетово Беджа“ и „Баня 3“. Образувани са и административнонаказателни производства за ремонти на 7 язовира. В процес на образуване на такива са били производства за още 8 язовира, информира министър Шишков.

Въпреки това, през май 2022 година тогавашният регионален министър Гроздан Караджов разпраща писмо до главните архитекти на всички общини да издават разрешения за строеж, като ремонтите на язовирните стени и съоръженията към тях се считат за аварийно-възстановителните работи.

Министър Шишков обаче подчерта, че обектите не попадат в хипотезата на авариен ремонт по чл. 148, ал. 6 от Закона за устройство на територията и няма нито едно доказателство, че за който и да е от тях е било обявено бедствие или авария, описани в Закона за защита от бедствията. Няма регистрирани съобщения за възникнала авария до оперативния център на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - МВР, и до кмета на непосредствено застрашената община, нито данни да са издавани заповеди от компетентните органи, съгласно чл. 49 и 50 или решение съгласно чл.50а от ЗЗБ.

„Това е едно от най-мащабните незаконни строителства, извършени в периода 2018-2020 година“, категоричен бе министър Шишков.

„Не трябва с незаконни средства да бъдат прикрити незаконните действия на държавата и това е най-лошият пример, който може тя да даде“, каза министър Шишков. И допълни, че за него решението трябва да бъде търсено по законов път, иначе никога няма да може да бъдат спрени тези практики.

Затова той е отменил дадените указания от бившия регионален министър Караджов и е предложил решение на проблема да бъде намерено с предложение за промени в Закона за устройство на територията. В момента тече процедурата по обществено обсъждане. Предстои да бъде внесен за разглеждане от бъдещото Народно събрание.

С промените се предлага хидротехнически съоръжения, в т.ч. язовири и прилежащите им съоръжения и временно строителство, да бъдат обявени за търпими, ако са технически годни. Както и строежи или части от тях, представляващи обекти на техническата инфраструктура, започнати до влизане в сила на закона, за които няма строителни книжа, но са били допустими по правилата и нормативите, действали по време на извършването им или съгласно закона, да са търпими строежи и да не подлежат на премахване или забрана за ползване.

„С решение на Държавната консолидационна компания е сменен изпълнителният директор на „Монтажи“ ЕАД и очакваме от новото ръководство да получим пълна картина на ситуацията с язовирите“, съобщи министър Никола Стоянов. По думите му до сега е лисвала информация както в ДКК, така и в Министерството на икономиката и индустрията. Първостепенна задача за новия ръководител е да даде пълната картина, за да се набележат и спешни мерки за тяхното прилагане. „Ще направим всичко по силите си да решим проблемите като действаме изцяло в рамките на закона“, подчерта Никола Стоянов.

„Като регионален министър ме притеснява, че има строежи, за чието качество никой не може да гарантира. Завършените строежи ще бъдат проверени и ако е възможно и са технически годни, ще бъдат обявени за търпими“, обясни арх. Шишков. Той допълни, че инфраструктурата на България трябва да продължи да се изгражда по законов начин, а не както е било в периода 2018-2020 година, който той определи като строителен хаос.

Пред медиите регионалният министър съобщи още, че утре ще бъде обявено класирането на фирмите, кандидатствали по поръчките за зимното почистване на пътищата и започва подписването на договорите с одобрените. „За зимното почистване няма напрежение и аз съм напълно спокоен“, увери арх. Шишков. По 3-годишните договори за поддръжка обаче има много възражения. Затова и министърът е възложил изготвянето на юридически анализ, за да се прецени дали да бъде започната нова процедура.

Министър Шишков каза, че няма промяна в срока за пускане в експлоатация на интерконектора с Гърция, въпреки че строителят не изпълнява ангажиментите си да внася документацията в обещаните срокове. Той допълни, че очаква утре да бъдат представени всички изисквани документи, за да може да бъде издадена заповед за комисия, която да издаде разрешението за ползване до началото на другата седмица. „Много труден е разговорът със строителя, инвеститора и надзора. Всеки документ получаваме мъчително и бавно. Активната страна в този процес сме ние“, каза той, но допълни, че въпреки трудностите съоръжението ще бъде завършено в обещания срок и на 1 октомври ще потече към България азербайджански газ.

По-късно пред деня регионалният министър коментира темата с ремонта на язовирите и в предаването „Лице в лице“ на БТВ. Към водещата той се обърна с риторичния въпрос дали е чула за авария на над 400 язовира. И допълни, че повечето от тях са празни и сухи. Той посочи, че казусът е аналогичен с констатираното незаконно строителство в участъци 4 и 5 на магистрала „Хемус“, завършването на процедурата за чието изпълнение не е било осигурено. „Политиците да спрат с лозунгите, а да работят“, коментира още той. На въпрос на водещата защо по времето на ГЕРБ се е строило, а след това – не, той отговори: „Защото се строеше без правила. ГЕРБ не бяха осигурили проекти за строежите. Но затова пък имаше много снимки на сравнително малко участъци по „Хемус“ – само на 1, 2 и 3 лот. Всичко беше илюзия“, обобщи регионалният министър. Арх. Шишков бе категоричен, че проблемът не е в средствата, а в липсата на готово проектиране за инфраструктурните обекти. Затова сега ударно се одобряват подробни устройствени планове.

„Днес, например, мина върховнният експертен съвет, който одобри ПУП на бъдещата магистрала „Русе-Велико Търново“, която Министерският съвет преди дни обяви за национален обект. Предстои одобряването на заповед за това от мен. Другата седмица ще решим и друг отлаган въпрос, ще одобря  подробния устройствен план на АМ „Европа“ в частта от София до Сливница, която беше седем месеца във фризера“, съобщи накрая министър Шишков.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща