"Булгартрансгаз“ отвори офертите по обществените поръчки за разширението на газохранилището в Чирен

Енергетика / България , Природен газ и горива
3E news
1467
article picture alt description

източник: Булгартрансгаз

„Булгартрансгаз“ ЕАД отвори офертите по обществени поръчки за проектиране, доставка на материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на съоръжения за разширението на ПГХ „Чирен", съобщиха от дружеството. Офертите по трите открити процедури по реда на Закона за обществените поръчки са получени чрез Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

За първата обществена поръчка за „Доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект: „Разширение на капацитета на „ПГХ Чирен“ - надземна част“ са получени три оферти, като участниците, декриптирали офертите си чрез ЦАИС ЕОП, са както следва:

1. ДЗЗД „ТЕХ ЕНЕРДЖИ ЕКСПАНЖЪН“, с участници в обединението:

-       „ТЕХМАДЕКС“ С.А. (TECHMADEX S.A.);

-       „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ“ АД;

-       „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ИНТЕРНЕШЪНАЛ“ АД;

-       „ПРОТРЕЙСИНГ“ ЕООД.

2. ДЗЗД „ЧИРЕН ХАД 2022“, с участници в обединението:

-      „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД;

-      „СИЛВЪР УЕЙ“ ЕООД;

-      „ХАБАУ“ С.Р.Л.

Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 300 000 000,00 (триста милиона) лева без ДДС.

Икономически най-изгодната оферта ще се определя въз основа на избрания критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“, съгласно показатели, свързани с работата на газотурбинните двигатели, предвидената от участниците организация за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката и ценови параметри.

Повече информация относно участниците в процедурата и декриптираните оферти е достъпна в публичната преписка на поръчката в ЦАИС ЕОП на адрес https://app.eop.bg/today/219528.

За втората обществена поръчка за „Устройствено планиране, инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж: „Разширение на капацитета на „ПГХ Чирен“- сондажен фонд“ са получени три оферти, като участниците, декриптирали офертите си чрез ЦАИС ЕОП, са както следва:

1. ДЗЗД „ЧИРЕН ДРИЛИНГ 2022“, с участници в обединението:

-      „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД;

-      „АЙЕНЕЙ БИЛД“ ЕООД.

2. ДЗЗД „ЕКЗАЛО ДРИЛИНГ ЧИРЕН“, с участници в обединението:

-      „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ“ АД;

-      „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ИНТЕРНЕШЪНАЛ“ АД;

-      „ГАЗ ПРОДЖЕКТ ДЕВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД.

Икономически най-изгодната оферта ще се определя въз основа на избрания критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“, съгласно показатели, свързани с предвидената от участниците организация за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката и предложена цена.

Повече информация относно участниците в процедурата и декриптираните оферти е достъпна в публичната преписка на поръчката в ЦАИС ЕОП на адрес https://app.eop.bg/today/219854. 

За третата обществена поръчка „Инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект: „Газопровод свързващ ПГХ „Чирен“ със съществуващата газопреносна мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД в района на с. Бутан“ са получени шест оферти, като участниците, декриптирали офертите си чрез ЦАИС ЕОП, са както следва:

1.   ДЗЗД „СТРОЙГАЗСИСТЕМ“, с участници в обединението:

-      „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ИНТЕРНЕШЪНАЛ“ АД;

-      „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ“ АД;

-      „ПРОТРЕЙСИНГ“ ЕООД.

2.   ДЗЗД „ЧИРЕН НОВА ПАЙПЛАЙН“, с участници в обединението:

-      „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД;

-      „ДИЕМА СТРОЙ“ ЕООД;

-      „Хабау“ С.Р.Л.

3.   „КЕНПАЙП ИНДЪСТРИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД.

4.   ДЗЗД „ИНФРА ЕКСПЕРТ-ВЕМАК“, с участници в обединението:

-      ДЗЗД „ИНФРА ЕКСПЕРТ-ВЕМАК“;

-      „ИНФРА ЕКСПЕРТ“ АД;

-      КОНСОРЦИУМ „ВЕМАК“ ДЗЗД.

5.   ДЗЗД „ЧИРЕН ПАУЪР ЛАЙН“

Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 83 915 000,00 (осемдесет и три милиона деветстотин и петнадесет хиляди) лева без ДДС.

Икономически най-изгодна оферта ще се определя въз основа на избрания критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“, съгласно показатели, свързани със срок за изпълнение, предвидената от участниците организация за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката и предложена цена.

Повече информация относно участниците в процедурата и декриптираните оферти е достъпна в публичната преписка на поръчката в ЦАИС ЕОП на адрес https://app.eop.bg/today/228441.

Предстои назначените от Възложителя комисии да извършат преглед за съответствието на участниците с изискванията, посочени в документацията за участие в съответната процедура.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща