Банките купиха 61.2% от предложените ДЦК за 200 млн. лева

Министерството на финансите преотвори емисия ДЦК с падеж 27.07.2026 г. при 3,01 % среднопретеглена доходност

Икономика / Финанси
Георги Вулов
395
article picture alt description

Снимка: архив 3е-news/БТА

На проведения на 19 септември 2022 г. Министерството на финансите преотвори емисия държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирана в лева, с падеж 27.07.2026 година, който е шестият за годината аукцион, проведен от БНБ, съобщи финансовото ведомство.

Още по темата

Пласирани успешно бяха ДЦК за 200 млн. лв. съвкупна номинална стойност при среднопретеглена годишна доходност в размер на 3.01%.

Общият размер на подадените поръчки достигна 301,05 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1,51.

Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 147 базисни точки.

Най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките с 61,2 %, следвани от гаранционните фондове – 16,0 %, пенсионни фондове – 10,0 %, застрахователни дружества – 6,0 %, инвестиционни посредници – 1,8% и други – 5,0%.

Досега БНБ по искане на Министерството на финансите е провела шест аукциона, един от които провален:

- на 14 март – изкупени ДЦК за 500 млн. лв., при 0.00% годишна лихва; годишна доходност 0.55%

- на 21 март – изкупени ДЦК за 500 млн. лв., при 0.25% годишна лихва; годишна доходност от 1.33%

- на 4 април – провален, поради липса на достатъчен интерес към предложените ДЦК за 500 млн. лева, при 1.5% годишна лихва;

- на 11 април – изкупени ДЦК за 500 млн. лв., при 0.00% годишна лихва; годишна доходност 0.88%;

- на 9 май – изкупени ДЦК за 300 млн. лв., при 0.00% годишна лихва; годишна доходност от 1.33%

- на 19 септември – изкупени ДЦК за 200 млн. лв., при 2.25% годишна лихва; годишна доходност от 3.01% (най-скъп за 2022 година).

Пласираните досега ДЦК са за 2 млрд. лева.

Според емисионния календар на Министерство на финансите, следващият аукцион е планиран за 29 септември, на който ще бъдат предложени ДЦК за 200 млн. лева;

През октомври са предвидени 4 аукциона: на 3 октомври за 200 млн. лв; на 10 октомври за 150 млн. лв.; на 17 октомври за 200 млн. лв. и на 24 октомври за 200 млн. лв. или общо за 700 млн. лева.

През ноември и декември са планирани общо 6 аукциона, за които сумите не са определени, но при общ индикативен обем от 900 млн. лв.

Според актуализирания Държавен бюджет за 2022 година, държавата може да пласира дългови книжа на вътрешния и на международните пазари за общо 10.3 млрд. лева.

Да припомним, че след две години, на 15 септември България излезе на международните дългови пазари, като пласира облигации, деноминирани в евро, в два транша с общ размер от 2,25 млрд. евро.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Финанси:

Предишна
Следваща